Quins documents es necessiten per presentar una sol·licitud de préstec?

Quins documents es necessiten per presentar una sol·licitud de préstec?

Quan un client sol·licita un préstec li demanem que aporti un seguit de documents per gestionar l’operació creditícia.

La raó d’això és que necessitem acreditar la identitat de les persones que participen al préstec, comprovar la seva capacitat creditícia, la finalitat del préstec i si es necessiten garanties o avals addicionals.

Documentació identificativa del sol·licitant

En primer lloc, necessitem documentació que ens permeti identificar la persona o les persones que participaran en l’operació creditícia (titular o titulars, avaladors, etc.).

A Andorra, el document principal d’identificació és el passaport, tant per a les persones naturals d’Andorra com per als estrangers. En el cas dels residents estrangers, caldrà, a més, aportar el permís de residència i treball andorrà i el document d’identificació o passaport del país d’origen.

Documentació per justificar la finalitat del préstec

Per estudiar l’operació de finançament cal justificar que els diners es dedicaran a una finalitat correcta. Cal comprovar que el bé o el servei a finançar s’ajusti a la finalitat del préstec que se sol·licita de la gamma de productes de finançament de MoraBanc.

Segons el préstec que se sol·liciti serà necessari aportar un document justificatiu diferent: un compromís de compravenda d’un bé, una oferta formal, una factura proforma, un precontracte o un pressupost.

Documentació per analitzar la capacitat creditícia

Per conèixer la capacitat d’endeutament dels sol·licitants necessitem la documentació que permeti identificar i justificar els seus ingressos i les seves despeses recurrents. D’aquesta manera podrem valorar la capacitat de devolució del préstec i determinar l’import màxim que es pot concedir.

La documentació que necessitem per justificar els ingressos és la nòmina dels darrers tres mesos i els punts de la CASS actualitzats.

En cas que el sol·licitant tingui previst rebre altres ingressos extraordinaris pot aportar-ne una justificació per tal que es prenguin en compte en el càlcul de la seva capacitat creditícia (com ara el contracte d’arres de la venda d’un habitatge o un contracte de lloguer).

Quant a les despeses, interessa principalment la informació relativa a l’habitatge (contracte de lloguer, escriptura de préstec hipotecari, etc.), rebuts domiciliats i altres despeses recurrents que puguin existir.

Si es tracta d’un treballador per compte propi sol·licitarem documentació addicional relativa a l’activitat econòmica i a la liquidació d’impostos.

Quan la persona sigui un nou client, és a dir, quan s’obri el compte per sol·licitar el préstec, haurà d’aportar a més un detall de la posició i dels moviments del compte dels darrers tres mesos del banc amb què treballi habitualment.

Finalment, necessitarem una declaració de béns signada pel sol·licitant en què s’informi sobre la seva situació familiar (estat civil, menors a càrrec, etc.), ingressos de la unitat familiar, els seus béns (immobles, valors, saldos en comptes, etc.) i obligacions (deutes que tingui actualment amb entitats de crèdit).

Documentació sobre garanties i avaladors

En funció del tipus d’operació de finançament i de la capacitat creditícia del titular o titulars del préstec es podria requerir la presentació de garanties addicionals, com ara la hipoteca sobre un bé, la pignoració de saldos o un avalador. En cas de garantia hipotecària caldrà presentar el contracte d’arres i una taxació actualitzada de l’habitatge. Als avaladors se’ls sol·licita documentació similar a la que es demana als titulars, atès que són deutors de manera subsidiària i es farien càrrec del deute en cas que els titulars no poguessin complir amb els compromisos de pagament adquirits.

Recorda que, des de MoraBanc, volem ajudar-te a fer realitat els teus somnis. Disposem d’una extensa gamma de préstecs i hipoteques. Podem finançar des de grans projectes, com ara l’adquisició d’un habitatge, fins a la compra d’un cotxe o ajudar-te a pagar els estudis universitaris dels teus fills.

MoraBanc t’aporta solucions a mida. Informa-te’n sense compromís a través del teu gestor personal i sol·licita ja una simulació del teu préstec.

Print Friendly, PDF & Email
SUBSCRIU-TE
  • No et perdis res

  • Tot allò que t’interessa del Blog de MoraBanc al teu correu electrònic.

  • M’interessen els articles de:
  • Mora Banc Grup, SA, amb domicili a l’Av. Meritxell número 96, AD500 Andorra la Vella, és el responsable del tractament de les dades personals contingudes en el present formulari amb la finalitat d’atendre la vostra sol·licitud. En qualsevol moment podreu accedir, rectificar, suprimir, limitar, oposar-vos, demanar la portabilitat i retirar el vostre consentiment a través de l’adreça electrònica següent: protecciodedades@morabanc.ad. Per a més informació sobre el tractament de les dades de caràcter personal per part de Mora Banc Grup, SA consulteu la Política de privacitat web.