Govern corporatiu

Com assegurem i protegim el valor

MoraBanc és un banc de propietat familiar i independent amb gestió i govern professionalitzats. El Consell d’Administració i les seves comissions s’adeqüen a les normatives de la Unió Europea en matèria de transparència i ètica, a les guies del Comitè de Basilea i a les pràctiques internacionals en l’àmbit del bon govern corporatiu de les entitats financeres a les quals ens hem volgut sumar.

Consell d’Administració

Comissions del Consell d’Administració

Estatuts de Mora Banc Grup, SA

Reglament del Consell d’Administració

Política de selecció, nomenaments, renovació i diversitat

Informació corporativa