Gestió discrecional

Les seves inversions en mans expertes

Criteri professional

La gestió de la seva cartera d’inversió requereix una alta qualificació, informació al minut i un profund coneixement dels mercats i productes disponibles. Aquestes són les premisses que compleixen els gestors de MoraBanc. Professionals compromesos per gestionar el seu patrimoni de forma delegada amb l’objectiu d’obtenir el major rendiment possible segons el seu perfil d’inversor.

Seguiment constant

El seu gestor expert es reunirà periòdicament amb vostè i treballarà amb un equip de diferents especialitats per a:

  • Definir els seus objectius i el seu perfil d’inversió.
  • Estudiar el seu patrimoni i proposar-li solucions ajustades als seus interessos.
  • Accedir a diversos mercats financers i tipus d’actius.
  • Controlar la volatilitat de la seva cartera.
  • Realitzar un seguiment, reportar-li la situació de les seves posicions i realitzar les modificacions pertinents.

Avantatges exclusius

  •  Aplica l’estratègia del Comitè d’Inversions de MoraBanc Asset Management.
  • Construcció de la cartera que millor s’adapta al seu perfil de risc.
  • Cartera diversificada i líquida.
  • Seguiment de les inversions.
  • Tarifes atractives.

Dos tipus de carteres d'inversió

Mora Selection

Servei de Gestió Discrecional a través fons d'inversió amb arquitectura oberta. Combina tant fons de MoraBanc com fons externs.

Mora Premier

Servei de Gestió Discrecional a través de renda fixa i renda variable, incloent tant accions, bons i obligacions com fons d'inversió.

Sol·licitar

Escrigui'ns i li contactarem

O truqui'ns al +376 88 48 84

Prefereix visitar-nos?

Trobi l'oficina més propera