Planificació de les inversions

Un aspecte clau per cuidar del vostre patrimoni avui i demà

Benestar per a les vostres finances

La planificació del patrimoni és fonamental. MoraBanc Banca Privada estudiarà les vostres circumstàncies perquè, amb l’ajuda del vostre assessor financer, pugueu estructurar el vostre patrimoni de cara a la seva transmissió als vostres hereus.

Planificar el futur

MoraBanc Banca Privada posa a la vostra disposició diversos instruments financers perquè, de la mà del vostre assessor fiscal, conegueu les opcions que us permetran optimitzar el vostre patrimoni per preveure les circumstàncies futures i adaptar-vos a les actuals.

Unit Linked

Es constitueix com una assegurança de vida, però, amb l’assessorament adequat, podeu aprofitar tots els seus avantatges potencials:

  • Flexibilitat: constitució ràpida i senzilla, facilitats per a la planificació patrimonial i successòria.
  • Versatilitat i liquiditat: rescatable totalment o parcialment. Permet obtenir liquiditat sense desfer la inversió i sense impacte fiscal.

SICAV

Les Societats d’Inversió de Capital Variable, en funció del vostre perfil, optimitzaran la gestió del vostre patrimoni financer i la seva transmissió a les generacions futures.

Són un vehicle molt favorable per als grups familiars, atès que funcionen de manera semblant a un fons d’inversió. No obstant això, a diferència d’aquests, tenen personalitat jurídica i es poden configurar amb un nivell d’accionistes més exclusiu.


Reporting financer

MoraBanc Banca Privada posa a la vostra disposició i a la del vostre assessor financer la informació que necessiteu per procedir en dos àmbits fonamentals:

Reporting fiscal:

  • Simulacions fiscals de la vostra cartera d’inversió.
  • Informació sobre les formalitats i els requisits necessaris per procedir a la liquidació d’impostos al vostre país d’origen o de residència fiscal.

Reporting financer:

  • Posició global de la cartera d’inversió, classificada per tipus d’actiu, per divisa, etc.
  • Rendiment de la cartera sota el sistema de càlcul GIPS actual i històric.
  • Posició detallada de la cartera d’inversió.

Sol·licitar

Escriviu-nos i us contactarem

O truqueu-nos al +376 88 48 84

Preferiu visitar-nos?

Trobeu l’oficina més propera