Obrir un compte

Emplena aquest formulari i et contactarem el més aviat possible

  • Dades personals

  • Documentació (adjuntar còpia clara, llegible i a dues cares)

  • Nota: L’emplenament del present formulari i l'enviament de documentació no implica ni pressuposa l'establiment d’una relació de negocis. Aquesta relació quedarà supeditada a l'acceptació per part de l'entitat d'acord amb les seves normatives i procediments vigents.