Què és l’euríbor i com es calcula?

Què és l’euríbor i com es calcula?

El concepte euríbor s’ha convertit en part del nostre vocabulari diari, ja que sempre s’esmenta per al càlcul de l’interès quan es parla d’un préstec, crèdit o productes d’estalvi.

L’euríbor es va crear el 1999 i és l’acrònim de “EURope InterBank Offered Rate”, és a dir, el tipus europeu d’oferta interbancària. Aquesta xifra indica el tipus d’interès mitjà al qual un gran nombre de bancs europeus diuen concedir préstecs a curt termini entre ells per prestar-los als particulars i les empreses.

En aquest post t’ajudem a entendre què vol dir exactament i com es calcula aquesta xifra que afecta a tots els nostres deutes i alguns dels nostres productes d’estalvi.

Importància de l’euríbor

L’euríbor es pren com el tipus bàsic de referència per als deutes i els productes que impliquin interessos futurs ja sigui per a rendes o per a crèdits. És per aquest motiu que té tanta presència en el dia a dia dels productes bancaris. El tipus oficial de referència més utilitzat en general és l’euríbor a un any. Abans de l’entrada de l’euro, a Andorra s’utilitzaven diferents tipus de base d’interès, però principalment les operacions de risc es referenciaven amb el LIBOR (London InterBank Offered Rate) o el tipus del ABA (fixat per les entitats bancàries andorranes, actualment en desús).

I com es calcula?

En realitat l’euríbor no és només un tipus d’interès, sinó la mitjana d’un conjunt d’ells. Aquesta mitjana es calcula a partir dels tipus d’interès d’oferta diaris de 50 entitats de crèdit del mercat interbancari, seleccionades per la Federació de Bancs Europeus a partir de les seves valoracions creditícies. Reuters, l’agència anglesa, és qui calcula i publica diàriament el valor de l’euríbor.

El càlcul es fa a partir de la informació que subministren en una pàgina específica del seu sistema els bancs de referència cada dia abans de les 10:45 a.m., de manera que Reuters pugui fer el càlcul de l’euríbor a les 11 del matí. Per fer-ho, elimina el 15% dels tipus d’interès de referència més alts i el 15% dels més baixos, i amb els resultants fa una mitjana aritmètica arrodonida a 3 decimals. Un cop obtinguda la xifra final i perquè el procés sigui el més transparent possible, l’agència publica el resultat juntament amb tots els tipus d’interès emprats en el càlcul.

Existeixen 8 tipus d’interès euríbor, cadascun amb un termini de vigència diferent que també es publiquen: 1 setmana, 2 setmanes, 1 mes, 2 mesos, 3 mesos, 6 mesos, 9 mesos, 12 mesos.

D’aquesta manera, si volguéssim saber quin seria el tipus d’interès que tingués un préstec d’euríbor a 1 any + 4%, per posar un exemple, hauríem de sumar a aquest 4% el valor publicat de l’euríbor al termini d’un any (que seria un nombre sencer percentual amb tres decimals) el dia que es formalitza o es revisa el préstec. En el cas que aquest dia l’euríbor sigui negatiu, la gran majoria de préstecs i hipoteques especifiquen que es pren com a base euríbor = 0, així el tipus d’interès resultant seria solament la base del 4%.

L’Institut Europeu de Mercats Monetaris està treballant per modificar la metodologia de càlcul actual perquè inclogui també les transaccions i no només les estimacions de les entitats, perquè ofereixi més transparència i estigui més proper a la realitat del mercat. De moment encara no s’ha anunciat la metodologia final ni la data en què entrarien en vigor aquests canvis, que encara no estan definits.

Quins bancs són els que creen l’euríbor?

Els bancs que determinen els tipus de l’euríbor són exclusivament entitats amb bona valoració creditícia. L’elecció la fa la Federació de Bancs Europeus a través d’una comissió de supervisió. Actualment, l’euríbor es calcula a partir de la informació que envien les següents entitats *:

Belfius (BEL)
BNP – Paribas (FR)
Crédit Agricole S.A. (FR)
HSBC France (FR)
Natixis / BPCE (FR)
Société Générale (FR)
Deutsche Bank (ALEM)
DZ Bank (ALEM)
National Bank of Greece (GRE)
Intesa Sanpaolo (ITA)
Monte dei Paschi di Siena (ITA)
Unicredit (ITA)
Banque et Caisse d’Épargne de l’État (LUX)
ING Bank (HOL)
Caixa Geral De Depósitos (POR)
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (ESP)
Banco Santander (ESP)
CECABANK (ESP)
CaixaBank S.A. (ESP)
Barclays Capital (Otros bancos UE Banks)
J.P. Morgan Chase & Co. (EEUU)

Ara que ja saps com es calculen els tipus d’interès de les operacions de crèdit, et convidem a conèixer la nostra oferta de préstecs i hipoteques. En cas que necessitis més informació o tinguis algun dubte, posa’t en contacte amb nosaltres a través del nostre servei d’atenció al client, TeleBanc, al +376 884.884 o en qualsevol de les nostres oficines.

* Dades obtingudes de http://es.euribor-rates.eu

Print Friendly, PDF & Email
SUBSCRIU-TE
  • No et perdis res

  • Tot allò que t’interessa del Blog de MoraBanc al teu correu electrònic.

  • M’interessen els articles de: