MoraBanc assoleix els resultats previstos en el seu pla estratègic i guanya 23 milions d’euros

MoraBanc assoleix els resultats previstos en el seu pla estratègic i guanya 23 milions d’euros

MoraBanc ha tancat l’exercici 2016 amb les xifres previstes al seu pla estratègic per la transformació del banc, que prioritza fortes inversions, i en un entorn de negoci marcat pels tipus d’interès baixos i l’entrada en vigor de l’intercanvi automàtic d’informació fiscal.

Els beneficis de l’entitat s’han situat als 23 milions d’euros, assolint les previsions marcades, en un any on s’han portat a terme fortes inversions tecnològiques per adaptar-se i encarar el nou entorn bancari, andorrà i europeu, amb la màxima competitivitat. Les xifres del 2016 inclouen les inversions fetes en la nova banca digital, en la transformació profunda de l’organització amb un programa voluntari de prejubilacions, i en l’adaptació dels sistemes i processos del banc a les millors pràctiques i regulacions internacionals. L’aplicació d’aquestes accions del pla estratègic preveu tornar al creixement de beneficis el 2017. En aquest sentit, MoraBanc ja ha tancat el primer trimestre d’enguany amb un increment del benefici superior al mateix període del 2016.

MoraBanc també ha destinat part del seu resultat de l’exercici 2016 a provisions per enfortir el seu balanç mantenint-lo com el més sòlid de la plaça. La ràtio de solvència del banc s’ha incrementat quatre punts fins al 32,41%, en base a la normativa andorrana, i fins a un 19,04% (CET1) segons els estàndards internacionals (Basilea III). La ràtio de liquiditat és del 62,81% (normativa andorrana) i se situa en 196% com a coeficient de liquiditat de Basilea III (LCR), superant àmpliament els estàndards mínims.

Durant el 2016, MoraBanc s’ha adaptat íntegrament als nous requeriments legals i regulatoris derivats de l’intercanvi automàtic d’informació, mantenint el volum de recursos gestionats en 6.791 milions d’euros amb una lleu baixada del 4,5%.

Increment del 4,8% en nous préstecs a particulars

En el seu procés de transformació, MoraBanc se centra en dues línies estratègiques principals. La primera és el compromís clar per créixer a Andorra que s’ha plasmat amb una inversió creditícia total de 1.031 milions d’euros, de la qual destaca un increment del 4,8% en nous préstecs i crèdits a particulars per finançar els projectes personals, professionals i empresarials del país. També és notòria la inversió de 5,5 milions d’euros el 2016 en la nova banca digital, una plataforma online que millora el servei al client i que ha tingut molt bona acceptació.

La segona línia és el negoci internacional de MoraBanc desenvolupat amb les seves filials de gestió de patrimonis Mora Wealth Management, en places sòlides i reconegudes com Suïssa i els Estats Units, que ha crescut de manera sostinguda els seus recursos de clients un 43,6% el 2016.

El conseller delegat de MoraBanc, Pedro González Grau, ha destacat que els resultats del 2016 “són satisfactoris i previstos en el pla estratègic en un exercici marcat pel procés de transformació del banc que comporta fortes inversions. La nostra solvència ha permès accelerar la transformació necessària per adaptar-nos i seguir estant centrats a satisfer les necessitat dels clients, mantenint intacte el compromís social al país. Aquesta transformació ens permet encarar el 2017 amb un creixement del benefici, com estem veient ja al primer trimestre d’enguany.”

Aquestes dades queden recollides a la memòria 2016 de MoraBanc que, per segon any, presenta els seus resultats seguint els principis de la Global Reporting Initiative (GRI), una guia voluntària per a les empreses per comunicar l’impacte del negoci sobre elements crítics de sostenibilitat com el canvi climàtic i la seguretat del client, entre molts altres. Una iniciativa amb la qual volem millorar la visibilitat del nostre compromís en l’estratègia global de responsabilitat social.

Print Friendly, PDF & Email