Fitch manté estable el ràting de MoraBanc

Fitch manté estable el ràting de MoraBanc

L’agència de qualificació Fitch, ha emès la seva opinió sobre el ràting de MoraBanc, mantenint-lo estable en BBB- amb perspectiva estable i un ràting a curt termini de F3.

Des de MoraBanc es valora molt positivament que Fitch mantingui un any més el seu nivell de qualificació en un any on s’ha completat el procés de transformació del banc i on s’ha recuperat el camí del creixement en els beneficis de l’entitat.

En el seu informe, Fitch destaca la fortalesa de les ràtios de capital, i de morositat, totes dues  “més fortes que les dels seus competidors a Andorra”, i la capacitat de generar resultats tot i la pressió d’un entorn competitiu exigent. MoraBanc ha tancat l’exercici 2017 amb un creixement del benefici d’un 3,6% i amb una solvència del 27% en base a la normativa andorrana i del 18,9% (CET1) segons els estàndards internacionals (Basilea III).

Un altre aspecte especialment valorat per Fitch és l’augment dels recursos gestionats a les filials internacionals de MoraBanc a Zúrich i Miami que “ens els darrers tres anys segueixen una línia de creixement” en el negoci de banca privada internacional.

L’agència de ràting situa les seves qualificacions en un context on la banca andorrana passa per un moment de convergència del marc regulador financer amb els estàndards de la UE. Amb aquest entorn, l’esforç de MoraBanc i l’aplicació del seu pla de transformació li ha permès recuperar el creixement del benefici i mantenir també la qualificació de Fitch amb una perspectiva estable.

Print Friendly, PDF & Email