Quines figures intervenen en un fons d’inversió?

Quines figures intervenen en un fons d’inversió?

En posts anteriores ja t’hem parlat de  què és un fons d’inversió i quines són les seves característiques principals.

Ara t’expliquem quines són les tres figures que intervenen en un fons d’inversió:

1. Els partícips del fons.

Igual com existeixen accionistes d’una empresa, existeixen també partícips d’un fons d’inversió. Un partícip és la persona física o jurídica que realitza una aportació al patrimoni conjunt del fons mitjançant l’adquisició d’una participació en aquest. D’aquesta manera, el partícip esdevé el propietari del fons, és a dir, esdevé inversor.

2. La societat gestora del fons.

És la societat que s’encarrega de gestionar i administrar el fons d’inversió i és la que decideix on invertir el patrimoni del fons. Cada fons d’inversió està gestionat per una única gestora, si bé una gestora pot gestionar més d’un fons d’inversió. Aquestes societats cobren una comissió al fons d’inversió per la gestió i administració del fons. Les societats gestores tenen l’obligació de remetre periòdicament la informació relativa als seus fons als òrgans supervisors d’aquesta activitat del seu país d’origen.

3. La societat dipositària del fons. 

La seva funció és custodiar i vigilar els actius que integren el fons. Aquesta societat pot ser un banc, una caixa d’estalvis, una societat de valors o una altra entitat de crèdit autoritzada per a aquesta finalitat. El dipositari cobra al fons d’inversió una comissió en concepte de dipòsit de valors.

No et perdis també els nostres videos sobre la Borsa al nostre canal de youtube.  I recorda que a MoraBanc disposem d’una àmplia gamma d’opcions d’inversió. Consulta amb el teu gestor quines són les més adients per al teu perfil inversor o truca’ns al +376 884 884.

Print Friendly, PDF & Email
SUBSCRIU-TE
  • No et perdis res

  • Tot allò que t’interessa del Blog de MoraBanc al teu correu electrònic.

  • M’interessen els articles de: