Què fer si toca la loteria?

Què fer si toca la loteria?

Per aquesta època de l’any és tradició d’adquirir una butlleta de participació en la loteria de Nadal, com la coneguda  “El Gordo de Navidad”, “El Niño”, o des de fa un temps, “La Grossa”… per si toca.

I si toca, primer de tot: obrir una botella de xampany i celebrar-ho com cal!

A continuació, és crucial establir els objectius en una escala temporal: dels més a curt termini, com pot ser “tapar forats”, marxar de viatge, fer regals o comprar un cotxe o una casa, arribant als objectius a més llarg termini, com construir una cartera adaptada al perfil i a les necessitats del guanyador, que permeti generar rendiments per tal de conservar la resta dels diners.

La reacció de la ment juga un paper molt important, i de ben segur que no respon de la manera més racional. Un error en què solem caure fàcilment és pensar, que com que són diners que no esperàvem, els podem gastar amb menys remordiments en coses menys necessàries.

El què fer també dependrà, especialment, de l’import del premi. Hi ha premis la quantitat dels quals ajudarà a millorar el dia a dia de la persona, i d’altres que podrien alterar completament el seu modus vivendi. En ambdós casos, s’ha de valorar què fer amb el premi, com gestionar-ho.

En el primer cas (els imports petits), una bona forma seria destinar una part per gastar en una fase inicial, sigui també per “tapar forats” o per concedir-se algun caprici. La resta de diners sobrants no alteraran la forma de viure del guanyador, però sí que és important gestionar-los amb cap: plantejar-se fer algunes inversions per tal d´optimitzar i fer rendir aquesta suma de diners. Com sempre, invertir i diversificar, diversificar i diversificar.

En el cas d’un premi d’import que pugui alterar la manera de viure, és a dir, un premi considerable, igual que en el primer cas és important planificar el curt termini (tapar forats + capricis) i després veure en el mitjà i llarg termini: fer una estimació de les necessitats. Sobretot, buscar  obtenir uns rendiments que permetin viure i planificar un futur i una jubilació. I de nou: diversificar, diversificar i diversificar. En aquest tipus d’inversions, és important treballar sempre amb molt de cap i sang freda. A modus d’exemple, mira per internet quina és la situació al cap dels anys de la gent que ha guanyat aquests premis. Les estadístiques són molt dures.

Sempre indispensable: parlar amb el teu gestor bancari, una segona opinió no està de més!

I fiscalment… què passa?

En l’afortunat cas que algú de nosaltres o algun familiar, amic, etc., resident fiscal a Andorra, sigui premiat per alguna d’aquestes loteries espanyoles, així com per, “La primitiva”, “Bonoloto”, “Euromillón” o sortejos de l’“ONCE”, hem de saber com tributarem.

Val a dir que, a partir de l’any 2012, l’exempció que anteriorment teníem en l’obtenció del premi de loteries públiques es va eliminar per passar a l’actual retenció del 20% en l’Estat de la font, sempre que el premi sigui igual o superior a 2.500 euros, coincidint aquesta retenció amb el tipus de gravamen de l’impost especial espanyol, fet que significava que el nostre premi representava el 80% del total.

Amb l’entrada en vigor del Conveni per evitar la doble imposició de rendes entre el Principat d’Andorra i el regne d’Espanya (en endavant, CDI), els premis de la loteria abans mencionats, a favor dels afortunats, sempre que tinguin la consideració de residents fiscals al Principat d’Andorra i, siguin imports iguals o superiors a 2.500 euros, ja no seran gravats a Espanya, sinó que la potestat tributària es traslladarà al Principat d’Andorra.

Tot això es desprèn de l’article 20 del CDI, denominat  “altres rendes”. Aquest article actua com a clàusula de tancament de les rendes que no han estat objecte de regulació en els altres articles que componen aquest instrument. De l’article se’n desprèn que, les rendes (no mencionades amb anterioritat en el CDI) només podran ser gravades, de forma exclusiva, en l’estat de residència fiscal del perceptor. Així doncs, en no trobar en el contingut del nostre CDI cap referència expressa de la tributació dels premis derivats de les loteries, es dedueix que aquests seran exclusivament gravats al Principat d’Andorra, en el nostre Impost sobre la renda de les persones físiques (en endavant, IRPF).

Si hem estat afortunats i hem guanyat, què hem de fer?

En primer lloc, hem de saber que la retenció del 20% serà d’aplicació de forma automàtica a Espanya i per tant cobrarem, d’inici, el 80% del premi. A posteriori, hem de completar el model 210 que trobarem a la pàgina web de l’Agència Estatal d’Administració Tributària espanyola (AEAT), concretament en la pestanya de l’Impost sobre la renda de no-residents, a més d’aportar un certificat de residència fiscal a efectes del Conveni, que trobarem a la pàgina web del Departament de Tributs i Fronteres del Principat d’Andorra. Aquesta documentació la podrem presentar a partir del dia 1 de febrer de 2017 a l’AEAT, ja que segons normativa espanyola, és la data que correspon a les autoliquidacions amb resultat a retornar. Aquest tràmit té com a finalitat recuperar el 20% de la tributació ingressada a Espanya.

En relació a la tributació d’aquest premi a l’IRPF andorrà, quedaria subjecte i no exempt a un tipus de gravamen del 10%, al considerar-se una renda provinent d’un guany patrimonial.

Així doncs, ànims i a encreuar els dits perquè ens toqui alguna de les loteries de Nadal!!

Us desitgem unes Bones Festes i un Feliç Any Nou!!!

Print Friendly, PDF & Email
SUBSCRIU-TE
  • No et perdis res

  • Tot allò que t’interessa del Blog de MoraBanc al teu correu electrònic.

  • M’interessen els articles de:
  • Mora Banc Grup, SA, amb domicili a l’Av. Meritxell número 96, AD500 Andorra la Vella, és el responsable del tractament de les dades personals contingudes en el present formulari amb la finalitat d’atendre la vostra sol·licitud. En qualsevol moment podreu accedir, rectificar, suprimir, limitar, oposar-vos, demanar la portabilitat i retirar el vostre consentiment a través de l’adreça electrònica següent: protecciodedades@morabanc.ad. Per a més informació sobre el tractament de les dades de caràcter personal per part de Mora Banc Grup, SA consulteu la Política de privacitat web.