Fons d'inversió

Troba un fons d'inversió per:

Categoria

Import a invertir

0,00 EUR
200.000,00 EUR

Perfil de risc

Molt Conservador
Especulatiu
Fons/Categoria
Perfil de risc
Valor liquidatiu
Rendibilitat
(últims 12 mesos)
Inversió mínima
Fons MORA MONEY MARKET PRIME USD FI C
Mercat Monetari
Perfil de risc Molt Conservador
Valor liquidatiu 126,554 USD
15/06/2021
Rendibilitat (últims 12 mesos) -0,27 %
Inversió mínima 1 unit.
c v
Fons MORA MONEY MARKET PRIME USD FI D
Mercat Monetari
Perfil de risc Molt Conservador
Valor liquidatiu 130,126 USD
15/06/2021
Rendibilitat (últims 12 mesos) 0,03 %
Inversió mínima 1 unit.
c v
Fons MORA EUR BOND FUND FI A
Renda fixa
Perfil de risc Moderat
Valor liquidatiu 11,6273 EUR
15/06/2021
Rendibilitat (últims 12 mesos) 3,55 %
Inversió mínima 1 unit.
c v
Fons MORA EUR BOND FUND FI B
Renda fixa
Perfil de risc Moderat
Valor liquidatiu 12,1248 EUR
15/06/2021
Rendibilitat (últims 12 mesos) 4,07 %
Inversió mínima 100.000 EUR
c v
Fons MORA EUR BOND FUND FI C
Renda fixa
Perfil de risc Moderat
Valor liquidatiu 12,4477 EUR
15/06/2021
Rendibilitat (últims 12 mesos) 4,38 %
Inversió mínima 250.000 EUR
c v
Perfil de risc Conservador
Valor liquidatiu 121,119 EUR
15/06/2021
Rendibilitat (últims 12 mesos) 3,67 %
Inversió mínima 1 unit.
c v
Perfil de risc Conservador
Valor liquidatiu 125,625 EUR
15/06/2021
Rendibilitat (últims 12 mesos) 3,94 %
Inversió mínima 1 unit.
c v
Fons MORA USD BOND FUND FI A
Renda fixa
Perfil de risc Moderat
Valor liquidatiu 13,4198 USD
15/06/2021
Rendibilitat (últims 12 mesos) 1,42 %
Inversió mínima 1 unit.
c v
Fons MORA USD BOND FUND FI B
Renda fixa
Perfil de risc Moderat
Valor liquidatiu 14,0144 USD
15/06/2021
Rendibilitat (últims 12 mesos) 1,93 %
Inversió mínima 100.000 USD
c v
Fons MORA USD BOND FUND FI C
Renda fixa
Perfil de risc Moderat
Valor liquidatiu 14,39 USD
15/06/2021
Rendibilitat (últims 12 mesos) 2,24 %
Inversió mínima 250.000 USD
c v
Fons MORA EUROPE EQUITY FUND FI A
Renda Variable
Perfil de risc Agressiu
Valor liquidatiu 6,2456 EUR
15/06/2021
Rendibilitat (últims 12 mesos) 22,15 %
Inversió mínima 1 unit.
c v
Fons MORA EUROPE EQUITY FUND FI B
Renda Variable
Perfil de risc Agressiu
Valor liquidatiu 6,9819 EUR
15/06/2021
Rendibilitat (últims 12 mesos) 23,40 %
Inversió mínima 100.000 EUR
c v
Fons MORA HERITAGE FUND FI A
Renda Variable
Perfil de risc Creixement Alt
Valor liquidatiu 145,897 EUR
15/06/2021
Rendibilitat (últims 12 mesos) 22,12 %
Inversió mínima 1 unit.
c v
Fons MORA HERITAGE FUND FI B
Renda Variable
Perfil de risc Creixement Alt
Valor liquidatiu 159,62 EUR
15/06/2021
Rendibilitat (últims 12 mesos) 23,34 %
Inversió mínima 100.000 EUR
c v
Fons MORA HERITAGE FUND FI G
Renda Variable
Perfil de risc Creixement Alt
Valor liquidatiu 181,104 EUR
15/06/2021
Rendibilitat (últims 12 mesos) 25,08 %
Inversió mínima ----
c v
Fons MORA IBERIAN EQUITY FUND FI A
Renda Variable
Perfil de risc Agressiu
Valor liquidatiu 10,2396 EUR
15/06/2021
Rendibilitat (últims 12 mesos) 18,00 %
Inversió mínima 1 unit.
c v
Fons MORA IBERIAN EQUITY FUND FI B
Renda Variable
Perfil de risc Agressiu
Valor liquidatiu 11,0669 EUR
15/06/2021
Rendibilitat (últims 12 mesos) 19,19 %
Inversió mínima 100.000 EUR
c v
Perfil de risc Agressiu
Valor liquidatiu 10,6607 USD
15/06/2021
Rendibilitat (últims 12 mesos) -
Inversió mínima 1 unit.
c v
Perfil de risc Agressiu
Valor liquidatiu 10,6794 USD
15/06/2021
Rendibilitat (últims 12 mesos) -
Inversió mínima 100.000 USD
c v
Perfil de risc Creixement Alt
Valor liquidatiu 19,8497 EUR
15/06/2021
Rendibilitat (últims 12 mesos) 29,24 %
Inversió mínima 1 unit.
c v
Perfil de risc Creixement Alt
Valor liquidatiu 21,2247 EUR
15/06/2021
Rendibilitat (últims 12 mesos) 30,01 %
Inversió mínima 100.000 EUR
c v
Perfil de risc Creixement Alt
Valor liquidatiu 9,932 EUR
15/06/2021
Rendibilitat (últims 12 mesos) -
Inversió mínima 1 EUR
c v
Perfil de risc Creixement Alt
Valor liquidatiu 9,9391 EUR
15/06/2021
Rendibilitat (últims 12 mesos) -
Inversió mínima 100.000 EUR
c v
Perfil de risc Creixement Alt
Valor liquidatiu 9,9524 EUR
15/06/2021
Rendibilitat (últims 12 mesos) -
Inversió mínima 1 EUR
c v
Fons MORA US EQUITY FUND FI A
Renda Variable
Perfil de risc Agressiu
Valor liquidatiu 30,1139 USD
15/06/2021
Rendibilitat (últims 12 mesos) 34,45 %
Inversió mínima 1 unit.
c v
Fons MORA US EQUITY FUND FI B
Renda Variable
Perfil de risc Agressiu
Valor liquidatiu 33,6326 USD
15/06/2021
Rendibilitat (últims 12 mesos) 35,81 %
Inversió mínima 105.000 USD
c v
Perfil de risc Moderat
Valor liquidatiu 10,2711 USD
15/06/2021
Rendibilitat (últims 12 mesos) -
Inversió mínima 1 unit.
c v
Perfil de risc Moderat
Valor liquidatiu 10,3442 USD
15/06/2021
Rendibilitat (últims 12 mesos) -
Inversió mínima 100.000 USD
c v
Fons MORA MULTI-ASSET FUND FI - GROWTH A
Actius Múltiples
Perfil de risc Creixement
Valor liquidatiu 9,8048 EUR
15/06/2021
Rendibilitat (últims 12 mesos) 10,35 %
Inversió mínima 1 unit.
c v
Fons MORA MULTI-ASSET FUND FI - GROWTH B
Actius Múltiples
Perfil de risc Creixement
Valor liquidatiu 9,9427 EUR
15/06/2021
Rendibilitat (últims 12 mesos) 10,62 %
Inversió mínima 100.000 EUR
c v
Fons MORA MULTI-ASSET FUND FI - GROWTH G
Actius Múltiples
Perfil de risc Creixement
Valor liquidatiu 10,6025 EUR
15/06/2021
Rendibilitat (últims 12 mesos) 11,89 %
Inversió mínima ----
c v
Fons MORA MULTI-ASSET FUND FI - INCOME A
Actius Múltiples
Perfil de risc Moderat
Valor liquidatiu 9,5277 EUR
15/06/2021
Rendibilitat (últims 12 mesos) 3,11 %
Inversió mínima 1 unit.
c v
Fons MORA MULTI-ASSET FUND FI - INCOME B
Actius Múltiples
Perfil de risc Moderat
Valor liquidatiu 9,6082 EUR
15/06/2021
Rendibilitat (últims 12 mesos) 3,25 %
Inversió mínima 100.000 EUR
c v
Fons MORA MULTI-ASSET FUND FI - INCOME G
Actius Múltiples
Perfil de risc Moderat
Valor liquidatiu 9,8524 EUR
15/06/2021
Rendibilitat (últims 12 mesos) 3,72 %
Inversió mínima ----
c v
Perfil de risc Moderat
Valor liquidatiu 9,3153 EUR
15/06/2021
Rendibilitat (últims 12 mesos) 4,84 %
Inversió mínima 1 unit.
c v
Perfil de risc Moderat
Valor liquidatiu 9,4457 EUR
15/06/2021
Rendibilitat (últims 12 mesos) 5,10 %
Inversió mínima 100.000 EUR
c v
Perfil de risc Moderat
Valor liquidatiu 9,9349 EUR
15/06/2021
Rendibilitat (últims 12 mesos) 6,07 %
Inversió mínima ----
c v
Perfil de risc Creixement
Valor liquidatiu 8,8557 EUR
15/06/2021
Rendibilitat (últims 12 mesos) -0,90 %
Inversió mínima 1 unit.
c v
Perfil de risc Creixement
Valor liquidatiu 9,102 EUR
15/06/2021
Rendibilitat (últims 12 mesos) -0,75 %
Inversió mínima 100.000 EUR
c v
Perfil de risc Agressiu
Valor liquidatiu 5.966,81 USD
15/06/2021
Rendibilitat (últims 12 mesos) 8,66 %
Inversió mínima 1 unit.
c v
Perfil de risc Agressiu
Valor liquidatiu 59.668,1 USD
15/06/2021
Rendibilitat (últims 12 mesos) 8,66 %
Inversió mínima ----
c v