Fons d'inversió

Troba un fons d'inversió per:

Categoria

Import a invertir

0,00 EUR
200.000,00 EUR

Perfil de risc

Molt Conservador
Especulatiu
Fons/Categoria
Perfil de risc
Valor liquidatiu
Rendibilitat
(últims 12 mesos)
Inversió mínima
Fons MORA MONEY MARKET PRIME USD FI C
Mercat Monetari
Perfil de risc Molt Conservador
Valor liquidatiu 125,547 USD
01/04/2020
Rendibilitat (últims 12 mesos) 0,64 %
Inversió mínima 1 unit.
c v
Fons MORA MONEY MARKET PRIME USD FI D
Mercat Monetari
Perfil de risc Molt Conservador
Valor liquidatiu 128,626 USD
01/04/2020
Rendibilitat (últims 12 mesos) 0,94 %
Inversió mínima 1 unit.
c v
Fons MORA EUR BOND FUND FI A
Renda fixa
Perfil de risc Moderat
Valor liquidatiu 10,8682 EUR
01/04/2020
Rendibilitat (últims 12 mesos) -4,27 %
Inversió mínima 1 unit.
c v
Fons MORA EUR BOND FUND FI B
Renda fixa
Perfil de risc Moderat
Valor liquidatiu 11,2652 EUR
01/04/2020
Rendibilitat (últims 12 mesos) -3,80 %
Inversió mínima 100.000 EUR
c v
Fons MORA EUR BOND FUND FI C
Renda fixa
Perfil de risc Moderat
Valor liquidatiu 11,524 EUR
01/04/2020
Rendibilitat (últims 12 mesos) -3,50 %
Inversió mínima 250.000 EUR
c v
Perfil de risc Conservador
Valor liquidatiu 112,433 EUR
01/04/2020
Rendibilitat (últims 12 mesos) -5,56 %
Inversió mínima 1 unit.
c v
Perfil de risc Conservador
Valor liquidatiu 116,246 EUR
01/04/2020
Rendibilitat (últims 12 mesos) -5,28 %
Inversió mínima 1 unit.
c v
Fons MORA USD BOND FUND FI A
Renda fixa
Perfil de risc Moderat
Valor liquidatiu 12,6683 USD
01/04/2020
Rendibilitat (últims 12 mesos) 1,00 %
Inversió mínima 1 unit.
c v
Fons MORA USD BOND FUND FI B
Renda fixa
Perfil de risc Moderat
Valor liquidatiu 13,1503 USD
01/04/2020
Rendibilitat (últims 12 mesos) 1,51 %
Inversió mínima 100.000 USD
c v
Fons MORA USD BOND FUND FI C
Renda fixa
Perfil de risc Moderat
Valor liquidatiu 13,454 USD
01/04/2020
Rendibilitat (últims 12 mesos) 1,82 %
Inversió mínima 250.000 USD
c v
Fons MORA EUROPE EQUITY FUND FI A
Renda Variable
Perfil de risc Agressiu
Valor liquidatiu 4,5414 EUR
01/04/2020
Rendibilitat (últims 12 mesos) -19,50 %
Inversió mínima 1 unit.
c v
Fons MORA EUROPE EQUITY FUND FI B
Renda Variable
Perfil de risc Agressiu
Valor liquidatiu 5,0145 EUR
01/04/2020
Rendibilitat (últims 12 mesos) -18,68 %
Inversió mínima 100.000 EUR
c v
Fons MORA HERITAGE FUND FI A
Renda Variable
Perfil de risc Creixement Alt
Valor liquidatiu 107,182 EUR
01/04/2020
Rendibilitat (últims 12 mesos) -20,13 %
Inversió mínima 1 unit.
c v
Fons MORA HERITAGE FUND FI B
Renda Variable
Perfil de risc Creixement Alt
Valor liquidatiu 115,861 EUR
01/04/2020
Rendibilitat (últims 12 mesos) -19,33 %
Inversió mínima 100.000 EUR
c v
Fons MORA HERITAGE FUND FI G
Renda Variable
Perfil de risc Creixement Alt
Valor liquidatiu 129,258 EUR
01/04/2020
Rendibilitat (últims 12 mesos) -18,19 %
Inversió mínima ----
c v
Fons MORA IBERIAN EQUITY FUND FI A
Renda Variable
Perfil de risc Agressiu
Valor liquidatiu 7,8383 EUR
01/04/2020
Rendibilitat (últims 12 mesos) -40,54 %
Inversió mínima 1 unit.
c v
Fons MORA IBERIAN EQUITY FUND FI B
Renda Variable
Perfil de risc Agressiu
Valor liquidatiu 8,3701 EUR
01/04/2020
Rendibilitat (últims 12 mesos) -39,94 %
Inversió mínima 100.000 EUR
c v
Perfil de risc Creixement Alt
Valor liquidatiu 13,3241 EUR
01/04/2020
Rendibilitat (últims 12 mesos) -12,47 %
Inversió mínima 1 unit.
c v
Perfil de risc Creixement Alt
Valor liquidatiu 14,1449 EUR
01/04/2020
Rendibilitat (últims 12 mesos) -11,94 %
Inversió mínima 100.000 EUR
c v
Perfil de risc Agressiu
Valor liquidatiu 656,346 JPY
01/04/2020
Rendibilitat (últims 12 mesos) -16,97 %
Inversió mínima 1 unit.
c v
Perfil de risc Agressiu
Valor liquidatiu 717,716 JPY
01/04/2020
Rendibilitat (últims 12 mesos) -16,14 %
Inversió mínima 12.000.000 JPY
c v
Fons MORA US EQUITY FUND FI A
Renda Variable
Perfil de risc Agressiu
Valor liquidatiu 18,6375 USD
01/04/2020
Rendibilitat (últims 12 mesos) -18,22 %
Inversió mínima 1 unit.
c v
Fons MORA US EQUITY FUND FI B
Renda Variable
Perfil de risc Agressiu
Valor liquidatiu 20,5652 USD
01/04/2020
Rendibilitat (últims 12 mesos) -17,40 %
Inversió mínima 105.000 USD
c v
Perfil de risc Moderat
Valor liquidatiu 9,12385 USD
01/04/2020
Rendibilitat (últims 12 mesos) -
Inversió mínima 1 unit.
c v
Perfil de risc Moderat
Valor liquidatiu 9,1634 USD
01/04/2020
Rendibilitat (últims 12 mesos) -
Inversió mínima 100.000 USD
c v
Fons MORA MULTI-ASSET FUND FI - GROWTH A
Actius Múltiples
Perfil de risc Creixement
Valor liquidatiu 8,3247 EUR
01/04/2020
Rendibilitat (últims 12 mesos) -13,53 %
Inversió mínima 1 unit.
c v
Fons MORA MULTI-ASSET FUND FI - GROWTH B
Actius Múltiples
Perfil de risc Creixement
Valor liquidatiu 8,4165 EUR
01/04/2020
Rendibilitat (últims 12 mesos) -13,31 %
Inversió mínima 100.000 EUR
c v
Fons MORA MULTI-ASSET FUND FI - GROWTH G
Actius Múltiples
Perfil de risc Creixement
Valor liquidatiu 8,8518 EUR
01/04/2020
Rendibilitat (últims 12 mesos) -12,29 %
Inversió mínima ----
c v
Fons MORA MULTI-ASSET FUND FI - INCOME A
Actius Múltiples
Perfil de risc Moderat
Valor liquidatiu 8,8776 EUR
01/04/2020
Rendibilitat (últims 12 mesos) -6,67 %
Inversió mínima 1 unit.
c v
Fons MORA MULTI-ASSET FUND FI - INCOME B
Actius Múltiples
Perfil de risc Moderat
Valor liquidatiu 8,937 EUR
01/04/2020
Rendibilitat (últims 12 mesos) -6,52 %
Inversió mínima 100.000 EUR
c v
Fons MORA MULTI-ASSET FUND FI - INCOME G
Actius Múltiples
Perfil de risc Moderat
Valor liquidatiu 9,114 EUR
01/04/2020
Rendibilitat (últims 12 mesos) -6,10 %
Inversió mínima ----
c v
Perfil de risc Moderat
Valor liquidatiu 8,4288 EUR
01/04/2020
Rendibilitat (últims 12 mesos) -10,58 %
Inversió mínima 1 unit.
c v
Perfil de risc Moderat
Valor liquidatiu 8,521 EUR
01/04/2020
Rendibilitat (últims 12 mesos) -10,36 %
Inversió mínima 100.000 EUR
c v
Perfil de risc Moderat
Valor liquidatiu 8,8644 EUR
01/04/2020
Rendibilitat (últims 12 mesos) -9,55 %
Inversió mínima ----
c v
Perfil de risc Creixement
Valor liquidatiu 8,7531 EUR
01/04/2020
Rendibilitat (últims 12 mesos) -5,36 %
Inversió mínima 1 unit.
c v
Perfil de risc Creixement
Valor liquidatiu 8,9807 EUR
01/04/2020
Rendibilitat (últims 12 mesos) -5,21 %
Inversió mínima 100.000 EUR
c v
Perfil de risc Agressiu
Valor liquidatiu 5.112,42 USD
01/04/2020
Rendibilitat (últims 12 mesos) 22,77 %
Inversió mínima 1 unit.
c v
Perfil de risc Agressiu
Valor liquidatiu 51.124,2 USD
01/04/2020
Rendibilitat (últims 12 mesos) 22,77 %
Inversió mínima ----
c v