Fons d'inversió

Troba un fons d'inversió per:

Categoria

Import a invertir

0,00 EUR
200.000,00 EUR

Perfil de risc

Molt Conservador
Especulatiu
Fons/Categoria
Perfil de risc
Valor liquidatiu
Rendibilitat
(últims 12 mesos)
Inversió mínima
Fons MORA MONEY MARKET PRIME EUR FI C
Mercat Monetari
Perfil de risc Molt Conservador
Valor liquidatiu 119,071 EUR
18/04/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) -0,30 %
Inversió mínima 1 unit.
c v
Fons MORA MONEY MARKET PRIME EUR FI D
Mercat Monetari
Perfil de risc Molt Conservador
Valor liquidatiu 122,755 EUR
18/04/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) -
Inversió mínima 1 unit.
c v
Fons MORA MONEY MARKET PRIME USD FI C
Mercat Monetari
Perfil de risc Molt Conservador
Valor liquidatiu 124,867 USD
18/04/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) 1,86 %
Inversió mínima 1 unit.
c v
Fons MORA MONEY MARKET PRIME USD FI D
Mercat Monetari
Perfil de risc Molt Conservador
Valor liquidatiu 127,564 USD
18/04/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) 2,17 %
Inversió mínima 1 unit.
c v
Fons MORA EUR BOND FUND FI A
Renda fixa
Perfil de risc Moderat
Valor liquidatiu 11,4409 EUR
18/04/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) -1,68 %
Inversió mínima 1 unit.
c v
Fons MORA EUR BOND FUND FI B
Renda fixa
Perfil de risc Moderat
Valor liquidatiu 11,8032 EUR
18/04/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) -1,18 %
Inversió mínima 100.000 EUR
c v
Fons MORA EUR BOND FUND FI C
Renda fixa
Perfil de risc Moderat
Valor liquidatiu 12,0391 EUR
18/04/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) -0,88 %
Inversió mínima 250.000 EUR
c v
Fons MORA USD BOND FUND FI A
Renda fixa
Perfil de risc Moderat
Valor liquidatiu 12,5492 USD
18/04/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) 0,79 %
Inversió mínima 1 unit.
c v
Fons MORA USD BOND FUND FI B
Renda fixa
Perfil de risc Moderat
Valor liquidatiu 12,9646 USD
18/04/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) 1,28 %
Inversió mínima 100.000 USD
c v
Fons MORA USD BOND FUND FI C
Renda fixa
Perfil de risc Moderat
Valor liquidatiu 13,2254 USD
18/04/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) 1,59 %
Inversió mínima 250.000 USD
c v
Fons MORA EUROPE EQUITY FUND FI A
Renda Variable
Perfil de risc Agressiu
Valor liquidatiu 5,8257 EUR
18/04/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) -12,62 %
Inversió mínima 1 unit.
c v
Fons MORA EUROPE EQUITY FUND FI B
Renda Variable
Perfil de risc Agressiu
Valor liquidatiu 6,3707 EUR
18/04/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) -11,73 %
Inversió mínima 100.000 EUR
c v
Fons MORA HERITAGE FUND FI A
Renda Variable
Perfil de risc Creixement Alt
Valor liquidatiu 137,651 EUR
18/04/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) -2,85 %
Inversió mínima 1 unit.
c v
Fons MORA HERITAGE FUND FI B
Renda Variable
Perfil de risc Creixement Alt
Valor liquidatiu 147,382 EUR
18/04/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) -1,87 %
Inversió mínima 100.000 EUR
c v
Fons MORA HERITAGE FUND FI G
Renda Variable
Perfil de risc Creixement Alt
Valor liquidatiu 162,239 EUR
18/04/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) -0,48 %
Inversió mínima ----
c v
Fons MORA IBERIAN EQUITY FUND FI A
Renda Variable
Perfil de risc Agressiu
Valor liquidatiu 13,6248 EUR
18/04/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) -13,39 %
Inversió mínima 1 unit.
c v
Fons MORA IBERIAN EQUITY FUND FI B
Renda Variable
Perfil de risc Agressiu
Valor liquidatiu 14,4108 EUR
18/04/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) -12,53 %
Inversió mínima 100.000 EUR
c v
Perfil de risc Creixement Alt
Valor liquidatiu 15,5335 EUR
18/04/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) 6,33 %
Inversió mínima 1 unit.
c v
Perfil de risc Creixement Alt
Valor liquidatiu 16,3959 EUR
18/04/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) 6,98 %
Inversió mínima 100.000 EUR
c v
Perfil de risc Agressiu
Valor liquidatiu 806,411 JPY
18/04/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) -10,88 %
Inversió mínima 1 unit.
c v
Perfil de risc Agressiu
Valor liquidatiu 873,458 JPY
18/04/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) -9,99 %
Inversió mínima 12.000.000 JPY
c v
Fons MORA US EQUITY FUND FI A
Renda Variable
Perfil de risc Creixement Alt
Valor liquidatiu 23,0581 USD
18/04/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) -1,08 %
Inversió mínima 1 unit.
c v
Fons MORA US EQUITY FUND FI B
Renda Variable
Perfil de risc Creixement Alt
Valor liquidatiu 25,2014 USD
18/04/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) -0,09 %
Inversió mínima 105.000 USD
c v
Perfil de risc Moderat
Valor liquidatiu 9,91123 USD
18/04/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) -
Inversió mínima 1 unit.
c v
Perfil de risc Moderat
Valor liquidatiu 9,92955 USD
18/04/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) -
Inversió mínima 100.000 USD
c v
Perfil de risc Moderat
Valor liquidatiu 9,4951 EUR
18/04/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) -3,34 %
Inversió mínima 1 unit.
c v
Perfil de risc Moderat
Valor liquidatiu 9,5765 EUR
18/04/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) -3,09 %
Inversió mínima 100.000 EUR
c v
Perfil de risc Moderat
Valor liquidatiu 9,877 EUR
18/04/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) -2,21 %
Inversió mínima ----
c v
Perfil de risc Creixement
Valor liquidatiu 9,7587 EUR
18/04/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) -3,68 %
Inversió mínima 1 unit.
c v
Perfil de risc Creixement
Valor liquidatiu 9,8424 EUR
18/04/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) -3,45 %
Inversió mínima 100.000 EUR
c v
Perfil de risc Creixement
Valor liquidatiu 10,2367 EUR
18/04/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) -2,33 %
Inversió mínima ----
c v
Perfil de risc Conservador
Valor liquidatiu 9,5937 EUR
18/04/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) -2,20 %
Inversió mínima 1 unit.
c v
Perfil de risc Conservador
Valor liquidatiu 9,6435 EUR
18/04/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) -2,06 %
Inversió mínima 100.000 EUR
c v
Perfil de risc Conservador
Valor liquidatiu 9,7923 EUR
18/04/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) -1,62 %
Inversió mínima ----
c v
Perfil de risc Creixement
Valor liquidatiu 9,2427 EUR
18/04/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) -1,39 %
Inversió mínima 1 unit.
c v
Perfil de risc Creixement
Valor liquidatiu 9,469 EUR
18/04/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) -1,24 %
Inversió mínima 100.000 EUR
c v
Perfil de risc Agressiu
Valor liquidatiu 4.095,88 USD
18/04/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) -5,62 %
Inversió mínima 1 unit.
c v
Perfil de risc Agressiu
Valor liquidatiu 40.958,9 USD
18/04/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) -5,62 %
Inversió mínima ----
c v