Fons d'inversió

Troba un fons d'inversió per:

Categoria

Import a invertir

0,00 EUR
200.000,00 EUR

Perfil de risc

Molt Conservador
Especulatiu
Fons/Categoria
Perfil de risc
Valor liquidatiu
Rendibilitat
(últims 12 mesos)
Inversió mínima
Fons MORA MONEY MARKET PRIME EUR FI C
Mercat Monetari
Perfil de risc Molt Conservador
Valor liquidatiu 118,928 EUR
22/10/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) -0,19 %
Inversió mínima 1 unit.
c v
Fons MORA MONEY MARKET PRIME EUR FI D
Mercat Monetari
Perfil de risc Molt Conservador
Valor liquidatiu 122,798 EUR
22/10/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) 0,11 %
Inversió mínima 1 unit.
c v
Fons MORA MONEY MARKET PRIME USD FI C
Mercat Monetari
Perfil de risc Molt Conservador
Valor liquidatiu 126,135 USD
22/10/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) 2,03 %
Inversió mínima 1 unit.
c v
Fons MORA MONEY MARKET PRIME USD FI D
Mercat Monetari
Perfil de risc Molt Conservador
Valor liquidatiu 129,057 USD
22/10/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) 2,34 %
Inversió mínima 1 unit.
c v
Fons MORA EUR BOND FUND FI A
Renda fixa
Perfil de risc Moderat
Valor liquidatiu 11,6827 EUR
22/10/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) 3,02 %
Inversió mínima 1 unit.
c v
Fons MORA EUR BOND FUND FI B
Renda fixa
Perfil de risc Moderat
Valor liquidatiu 12,0835 EUR
22/10/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) 3,54 %
Inversió mínima 100.000 EUR
c v
Fons MORA EUR BOND FUND FI C
Renda fixa
Perfil de risc Moderat
Valor liquidatiu 12,3442 EUR
22/10/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) 3,86 %
Inversió mínima 250.000 EUR
c v
Fons MORA USD BOND FUND FI A
Renda fixa
Perfil de risc Moderat
Valor liquidatiu 13,0391 USD
22/10/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) 5,76 %
Inversió mínima 1 unit.
c v
Fons MORA USD BOND FUND FI B
Renda fixa
Perfil de risc Moderat
Valor liquidatiu 13,5055 USD
22/10/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) 6,29 %
Inversió mínima 100.000 USD
c v
Fons MORA USD BOND FUND FI C
Renda fixa
Perfil de risc Moderat
Valor liquidatiu 13,7982 USD
22/10/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) 6,61 %
Inversió mínima 250.000 USD
c v
Fons MORA EUROPE EQUITY FUND FI A
Renda Variable
Perfil de risc Agressiu
Valor liquidatiu 5,9894 EUR
22/10/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) 7,29 %
Inversió mínima 1 unit.
c v
Fons MORA EUROPE EQUITY FUND FI B
Renda Variable
Perfil de risc Agressiu
Valor liquidatiu 6,5828 EUR
22/10/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) 8,35 %
Inversió mínima 100.000 EUR
c v
Fons MORA HERITAGE FUND FI A
Renda Variable
Perfil de risc Creixement Alt
Valor liquidatiu 132,666 EUR
22/10/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) 1,68 %
Inversió mínima 1 unit.
c v
Fons MORA HERITAGE FUND FI B
Renda Variable
Perfil de risc Creixement Alt
Valor liquidatiu 142,775 EUR
22/10/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) 2,70 %
Inversió mínima 100.000 EUR
c v
Fons MORA HERITAGE FUND FI G
Renda Variable
Perfil de risc Creixement Alt
Valor liquidatiu 158,299 EUR
22/10/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) 4,15 %
Inversió mínima ----
c v
Fons MORA IBERIAN EQUITY FUND FI A
Renda Variable
Perfil de risc Agressiu
Valor liquidatiu 12,0103 EUR
22/10/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) -12,89 %
Inversió mínima 1 unit.
c v
Fons MORA IBERIAN EQUITY FUND FI B
Renda Variable
Perfil de risc Agressiu
Valor liquidatiu 12,7686 EUR
22/10/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) -12,00 %
Inversió mínima 100.000 EUR
c v
Perfil de risc Creixement Alt
Valor liquidatiu 15,6663 EUR
22/10/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) 6,58 %
Inversió mínima 1 unit.
c v
Perfil de risc Creixement Alt
Valor liquidatiu 16,5863 EUR
22/10/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) 7,21 %
Inversió mínima 100.000 EUR
c v
Perfil de risc Agressiu
Valor liquidatiu 792,554 JPY
22/10/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) -7,64 %
Inversió mínima 1 unit.
c v
Perfil de risc Agressiu
Valor liquidatiu 862,893 JPY
22/10/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) -6,71 %
Inversió mínima 12.000.000 JPY
c v
Fons MORA US EQUITY FUND FI A
Renda Variable
Perfil de risc Agressiu
Valor liquidatiu 23,1385 USD
22/10/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) 0,91 %
Inversió mínima 1 unit.
c v
Fons MORA US EQUITY FUND FI B
Renda Variable
Perfil de risc Agressiu
Valor liquidatiu 25,4184 USD
22/10/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) 1,92 %
Inversió mínima 105.000 USD
c v
Perfil de risc Moderat
Valor liquidatiu 10,0146 USD
22/10/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) -
Inversió mínima 1 unit.
c v
Perfil de risc Moderat
Valor liquidatiu 10,0458 USD
22/10/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) -
Inversió mínima 100.000 USD
c v
Perfil de risc Moderat
Valor liquidatiu 9,4257 EUR
22/10/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) -0,70 %
Inversió mínima 1 unit.
c v
Perfil de risc Moderat
Valor liquidatiu 9,5186 EUR
22/10/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) -0,45 %
Inversió mínima 100.000 EUR
c v
Perfil de risc Moderat
Valor liquidatiu 9,8628 EUR
22/10/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) 0,45 %
Inversió mínima ----
c v
Perfil de risc Creixement
Valor liquidatiu 9,5368 EUR
22/10/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) -0,88 %
Inversió mínima 1 unit.
c v
Perfil de risc Creixement
Valor liquidatiu 9,6312 EUR
22/10/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) -0,63 %
Inversió mínima 100.000 EUR
c v
Perfil de risc Creixement
Valor liquidatiu 10,0771 EUR
22/10/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) 0,53 %
Inversió mínima ----
c v
Perfil de risc Conservador
Valor liquidatiu 9,6209 EUR
22/10/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) 0,48 %
Inversió mínima 1 unit.
c v
Perfil de risc Conservador
Valor liquidatiu 9,6793 EUR
22/10/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) 0,63 %
Inversió mínima 100.000 EUR
c v
Perfil de risc Conservador
Valor liquidatiu 9,851 EUR
22/10/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) 1,07 %
Inversió mínima ----
c v
Perfil de risc Creixement
Valor liquidatiu 9,1495 EUR
22/10/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) -1,79 %
Inversió mínima 1 unit.
c v
Perfil de risc Creixement
Valor liquidatiu 9,381 EUR
22/10/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) -1,63 %
Inversió mínima 100.000 EUR
c v
Perfil de risc Agressiu
Valor liquidatiu 4.768,76 USD
22/10/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) 21,52 %
Inversió mínima 1 unit.
c v
Perfil de risc Agressiu
Valor liquidatiu 47.687,6 USD
22/10/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) 21,52 %
Inversió mínima ----
c v