Fons d'inversió

Troba un fons d'inversió per:

Categoria

Import a invertir

0,00 EUR
200.000,00 EUR

Perfil de risc

Molt Conservador
Especulatiu
Fons/Categoria
Perfil de risc
Valor liquidatiu
Rendibilitat
(últims 12 mesos)
Inversió mínima
Fons MORA MONEY MARKET PRIME EUR FI C
Mercat Monetari
Perfil de risc Molt Conservador
Valor liquidatiu 118,993 EUR
22/08/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) -0,19 %
Inversió mínima 1 unit.
c v
Fons MORA MONEY MARKET PRIME EUR FI D
Mercat Monetari
Perfil de risc Molt Conservador
Valor liquidatiu 122,803 EUR
22/08/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) 0,11 %
Inversió mínima 1 unit.
c v
Fons MORA MONEY MARKET PRIME USD FI C
Mercat Monetari
Perfil de risc Molt Conservador
Valor liquidatiu 125,78 USD
22/08/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) 2,03 %
Inversió mínima 1 unit.
c v
Fons MORA MONEY MARKET PRIME USD FI D
Mercat Monetari
Perfil de risc Molt Conservador
Valor liquidatiu 128,63 USD
22/08/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) 2,34 %
Inversió mínima 1 unit.
c v
Fons MORA EUR BOND FUND FI A
Renda fixa
Perfil de risc Moderat
Valor liquidatiu 11,6793 EUR
22/08/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) 2,25 %
Inversió mínima 1 unit.
c v
Fons MORA EUR BOND FUND FI B
Renda fixa
Perfil de risc Moderat
Valor liquidatiu 12,07 EUR
22/08/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) 2,77 %
Inversió mínima 100.000 EUR
c v
Fons MORA EUR BOND FUND FI C
Renda fixa
Perfil de risc Moderat
Valor liquidatiu 12,3242 EUR
22/08/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) 3,09 %
Inversió mínima 250.000 EUR
c v
Fons MORA USD BOND FUND FI A
Renda fixa
Perfil de risc Moderat
Valor liquidatiu 13,0407 USD
22/08/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) 5,44 %
Inversió mínima 1 unit.
c v
Fons MORA USD BOND FUND FI B
Renda fixa
Perfil de risc Moderat
Valor liquidatiu 13,4959 USD
22/08/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) 5,97 %
Inversió mínima 100.000 USD
c v
Fons MORA USD BOND FUND FI C
Renda fixa
Perfil de risc Moderat
Valor liquidatiu 13,7818 USD
22/08/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) 6,28 %
Inversió mínima 250.000 USD
c v
Fons MORA EUROPE EQUITY FUND FI A
Renda Variable
Perfil de risc Agressiu
Valor liquidatiu 5,6453 EUR
22/08/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) -8,07 %
Inversió mínima 1 unit.
c v
Fons MORA EUROPE EQUITY FUND FI B
Renda Variable
Perfil de risc Agressiu
Valor liquidatiu 6,1947 EUR
22/08/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) -7,15 %
Inversió mínima 100.000 EUR
c v
Fons MORA HERITAGE FUND FI A
Renda Variable
Perfil de risc Creixement Alt
Valor liquidatiu 127,536 EUR
22/08/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) -8,79 %
Inversió mínima 1 unit.
c v
Fons MORA HERITAGE FUND FI B
Renda Variable
Perfil de risc Creixement Alt
Valor liquidatiu 137,025 EUR
22/08/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) -7,87 %
Inversió mínima 100.000 EUR
c v
Fons MORA HERITAGE FUND FI G
Renda Variable
Perfil de risc Creixement Alt
Valor liquidatiu 151,568 EUR
22/08/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) -6,57 %
Inversió mínima ----
c v
Fons MORA IBERIAN EQUITY FUND FI A
Renda Variable
Perfil de risc Agressiu
Valor liquidatiu 11,2213 EUR
22/08/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) -26,81 %
Inversió mínima 1 unit.
c v
Fons MORA IBERIAN EQUITY FUND FI B
Renda Variable
Perfil de risc Agressiu
Valor liquidatiu 11,9092 EUR
22/08/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) -26,07 %
Inversió mínima 100.000 EUR
c v
Perfil de risc Creixement Alt
Valor liquidatiu 15,4237 EUR
22/08/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) 0,48 %
Inversió mínima 1 unit.
c v
Perfil de risc Creixement Alt
Valor liquidatiu 16,3135 EUR
22/08/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) 1,08 %
Inversió mínima 100.000 EUR
c v
Perfil de risc Agressiu
Valor liquidatiu 730,062 JPY
22/08/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) -14,31 %
Inversió mínima 1 unit.
c v
Perfil de risc Agressiu
Valor liquidatiu 793,48 JPY
22/08/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) -13,45 %
Inversió mínima 12.000.000 JPY
c v
Fons MORA US EQUITY FUND FI A
Renda Variable
Perfil de risc Creixement Alt
Valor liquidatiu 22,6246 USD
22/08/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) -4,36 %
Inversió mínima 1 unit.
c v
Fons MORA US EQUITY FUND FI B
Renda Variable
Perfil de risc Creixement Alt
Valor liquidatiu 24,813 USD
22/08/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) -3,40 %
Inversió mínima 105.000 USD
c v
Perfil de risc Moderat
Valor liquidatiu 9,90946 USD
22/08/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) -
Inversió mínima 1 unit.
c v
Perfil de risc Moderat
Valor liquidatiu 9,93618 USD
22/08/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) -
Inversió mínima 100.000 USD
c v
Perfil de risc Moderat
Valor liquidatiu 9,3254 EUR
22/08/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) -3,89 %
Inversió mínima 1 unit.
c v
Perfil de risc Moderat
Valor liquidatiu 9,4138 EUR
22/08/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) -3,64 %
Inversió mínima 100.000 EUR
c v
Perfil de risc Moderat
Valor liquidatiu 9,7391 EUR
22/08/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) -2,77 %
Inversió mínima ----
c v
Perfil de risc Creixement
Valor liquidatiu 9,3805 EUR
22/08/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) -6,54 %
Inversió mínima 1 unit.
c v
Perfil de risc Creixement
Valor liquidatiu 9,4698 EUR
22/08/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) -6,31 %
Inversió mínima 100.000 EUR
c v
Perfil de risc Creixement
Valor liquidatiu 9,8887 EUR
22/08/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) -5,22 %
Inversió mínima ----
c v
Perfil de risc Conservador
Valor liquidatiu 9,5856 EUR
22/08/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) -0,73 %
Inversió mínima 1 unit.
c v
Perfil de risc Conservador
Valor liquidatiu 9,6407 EUR
22/08/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) -0,58 %
Inversió mínima 100.000 EUR
c v
Perfil de risc Conservador
Valor liquidatiu 9,8046 EUR
22/08/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) -0,14 %
Inversió mínima ----
c v
Perfil de risc Creixement
Valor liquidatiu 9,1333 EUR
22/08/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) -2,60 %
Inversió mínima 1 unit.
c v
Perfil de risc Creixement
Valor liquidatiu 9,3621 EUR
22/08/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) -2,44 %
Inversió mínima 100.000 EUR
c v
Perfil de risc Agressiu
Valor liquidatiu 4.825,54 USD
22/08/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) 25,52 %
Inversió mínima 1 unit.
c v
Perfil de risc Agressiu
Valor liquidatiu 48.255,4 USD
22/08/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) 25,52 %
Inversió mínima ----
c v