Fons d'inversió

Troba un fons d'inversió per:

Categoria

Import a invertir

0,00 EUR
200.000,00 EUR

Perfil de risc

Molt Conservador
Especulatiu
Fons/Categoria
Perfil de risc
Valor liquidatiu
Rendibilitat
(últims 12 mesos)
Inversió mínima
Fons MORA MONEY MARKET PRIME EUR FI C
Mercat Monetari
Perfil de risc Molt Conservador
Valor liquidatiu 119,062 EUR
14/06/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) -0,18 %
Inversió mínima 1 unit.
c v
Fons MORA MONEY MARKET PRIME EUR FI D
Mercat Monetari
Perfil de risc Molt Conservador
Valor liquidatiu 122,804 EUR
14/06/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) 0,12 %
Inversió mínima 1 unit.
c v
Fons MORA MONEY MARKET PRIME USD FI C
Mercat Monetari
Perfil de risc Molt Conservador
Valor liquidatiu 125,362 USD
14/06/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) 2,06 %
Inversió mínima 1 unit.
c v
Fons MORA MONEY MARKET PRIME USD FI D
Mercat Monetari
Perfil de risc Molt Conservador
Valor liquidatiu 128,13 USD
14/06/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) 2,36 %
Inversió mínima 1 unit.
c v
Fons MORA EUR BOND FUND FI A
Renda fixa
Perfil de risc Moderat
Valor liquidatiu 11,4712 EUR
14/06/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) -0,26 %
Inversió mínima 1 unit.
c v
Fons MORA EUR BOND FUND FI B
Renda fixa
Perfil de risc Moderat
Valor liquidatiu 11,8435 EUR
14/06/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) 0,25 %
Inversió mínima 100.000 EUR
c v
Fons MORA EUR BOND FUND FI C
Renda fixa
Perfil de risc Moderat
Valor liquidatiu 12,0858 EUR
14/06/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) 0,55 %
Inversió mínima 250.000 EUR
c v
Fons MORA USD BOND FUND FI A
Renda fixa
Perfil de risc Moderat
Valor liquidatiu 12,7526 USD
14/06/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) 3,30 %
Inversió mínima 1 unit.
c v
Fons MORA USD BOND FUND FI B
Renda fixa
Perfil de risc Moderat
Valor liquidatiu 13,1847 USD
14/06/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) 3,81 %
Inversió mínima 100.000 USD
c v
Fons MORA USD BOND FUND FI C
Renda fixa
Perfil de risc Moderat
Valor liquidatiu 13,457 USD
14/06/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) 4,12 %
Inversió mínima 250.000 USD
c v
Fons MORA EUROPE EQUITY FUND FI A
Renda Variable
Perfil de risc Agressiu
Valor liquidatiu 5,681 EUR
14/06/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) -14,84 %
Inversió mínima 1 unit.
c v
Fons MORA EUROPE EQUITY FUND FI B
Renda Variable
Perfil de risc Agressiu
Valor liquidatiu 6,2222 EUR
14/06/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) -13,98 %
Inversió mínima 100.000 EUR
c v
Fons MORA HERITAGE FUND FI A
Renda Variable
Perfil de risc Creixement Alt
Valor liquidatiu 130,518 EUR
14/06/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) -10,38 %
Inversió mínima 1 unit.
c v
Fons MORA HERITAGE FUND FI B
Renda Variable
Perfil de risc Creixement Alt
Valor liquidatiu 139,964 EUR
14/06/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) -9,47 %
Inversió mínima 100.000 EUR
c v
Fons MORA HERITAGE FUND FI G
Renda Variable
Perfil de risc Creixement Alt
Valor liquidatiu 154,41 EUR
14/06/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) -8,20 %
Inversió mínima ----
c v
Fons MORA IBERIAN EQUITY FUND FI A
Renda Variable
Perfil de risc Agressiu
Valor liquidatiu 12,373 EUR
14/06/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) -21,93 %
Inversió mínima 1 unit.
c v
Fons MORA IBERIAN EQUITY FUND FI B
Renda Variable
Perfil de risc Agressiu
Valor liquidatiu 13,1069 EUR
14/06/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) -21,15 %
Inversió mínima 100.000 EUR
c v
Perfil de risc Creixement Alt
Valor liquidatiu 15,2634 EUR
14/06/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) -1,67 %
Inversió mínima 1 unit.
c v
Perfil de risc Creixement Alt
Valor liquidatiu 16,1257 EUR
14/06/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) -1,08 %
Inversió mínima 100.000 EUR
c v
Perfil de risc Agressiu
Valor liquidatiu 758,764 JPY
14/06/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) -17,54 %
Inversió mínima 1 unit.
c v
Perfil de risc Agressiu
Valor liquidatiu 823,18 JPY
14/06/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) -16,71 %
Inversió mínima 12.000.000 JPY
c v
Fons MORA US EQUITY FUND FI A
Renda Variable
Perfil de risc Creixement Alt
Valor liquidatiu 22,6157 USD
14/06/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) -3,19 %
Inversió mínima 1 unit.
c v
Fons MORA US EQUITY FUND FI B
Renda Variable
Perfil de risc Creixement Alt
Valor liquidatiu 24,756 USD
14/06/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) -2,22 %
Inversió mínima 105.000 USD
c v
Perfil de risc Moderat
Valor liquidatiu 9,88646 USD
14/06/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) -
Inversió mínima 1 unit.
c v
Perfil de risc Moderat
Valor liquidatiu 9,90821 USD
14/06/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) -
Inversió mínima 100.000 USD
c v
Perfil de risc Moderat
Valor liquidatiu 9,3791 EUR
14/06/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) -5,02 %
Inversió mínima 1 unit.
c v
Perfil de risc Moderat
Valor liquidatiu 9,4632 EUR
14/06/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) -4,78 %
Inversió mínima 100.000 EUR
c v
Perfil de risc Moderat
Valor liquidatiu 9,774 EUR
14/06/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) -3,92 %
Inversió mínima ----
c v
Perfil de risc Creixement
Valor liquidatiu 9,5029 EUR
14/06/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) -7,84 %
Inversió mínima 1 unit.
c v
Perfil de risc Creixement
Valor liquidatiu 9,5884 EUR
14/06/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) -7,62 %
Inversió mínima 100.000 EUR
c v
Perfil de risc Creixement
Valor liquidatiu 9,991 EUR
14/06/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) -6,54 %
Inversió mínima ----
c v
Perfil de risc Conservador
Valor liquidatiu 9,5776 EUR
14/06/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) -1,97 %
Inversió mínima 1 unit.
c v
Perfil de risc Conservador
Valor liquidatiu 9,6294 EUR
14/06/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) -1,82 %
Inversió mínima 100.000 EUR
c v
Perfil de risc Conservador
Valor liquidatiu 9,785 EUR
14/06/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) -1,38 %
Inversió mínima ----
c v
Perfil de risc Creixement
Valor liquidatiu 9,1987 EUR
14/06/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) -2,40 %
Inversió mínima 1 unit.
c v
Perfil de risc Creixement
Valor liquidatiu 9,4262 EUR
14/06/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) -2,25 %
Inversió mínima 100.000 EUR
c v
Perfil de risc Agressiu
Valor liquidatiu 4.339,21 USD
14/06/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) 3,28 %
Inversió mínima 1 unit.
c v
Perfil de risc Agressiu
Valor liquidatiu 43.392,1 USD
14/06/2019
Rendibilitat (últims 12 mesos) 3,28 %
Inversió mínima ----
c v