Fons d'inversió

Troba un fons d'inversió per:

Categoria

Import a invertir

0,00 EUR
200.000,00 EUR

Perfil de risc

Molt Conservador
Especulatiu
Fons/Categoria
Perfil de risc
Valor liquidatiu
Rendibilitat
(últims 12 mesos)
Inversió mínima
Fons MORA MONEY MARKET PRIME USD FI C
Mercat Monetari
Perfil de risc Molt Conservador
Valor liquidatiu 127,036 USD
08/07/2020
Rendibilitat (últims 12 mesos) 1,20 %
Inversió mínima 1 unit.
c v
Fons MORA MONEY MARKET PRIME USD FI D
Mercat Monetari
Perfil de risc Molt Conservador
Valor liquidatiu 130,256 USD
08/07/2020
Rendibilitat (últims 12 mesos) 1,51 %
Inversió mínima 1 unit.
c v
Fons MORA EUR BOND FUND FI A
Renda fixa
Perfil de risc Moderat
Valor liquidatiu 11,2756 EUR
08/07/2020
Rendibilitat (últims 12 mesos) -3,08 %
Inversió mínima 1 unit.
c v
Fons MORA EUR BOND FUND FI B
Renda fixa
Perfil de risc Moderat
Valor liquidatiu 11,7034 EUR
08/07/2020
Rendibilitat (últims 12 mesos) -2,60 %
Inversió mínima 100.000 EUR
c v
Fons MORA EUR BOND FUND FI C
Renda fixa
Perfil de risc Moderat
Valor liquidatiu 11,9814 EUR
08/07/2020
Rendibilitat (últims 12 mesos) -2,31 %
Inversió mínima 250.000 EUR
c v
Perfil de risc Conservador
Valor liquidatiu 117,239 EUR
08/07/2020
Rendibilitat (últims 12 mesos) -1,53 %
Inversió mínima 1 unit.
c v
Perfil de risc Conservador
Valor liquidatiu 121,313 EUR
08/07/2020
Rendibilitat (últims 12 mesos) -1,23 %
Inversió mínima 1 unit.
c v
Fons MORA USD BOND FUND FI A
Renda fixa
Perfil de risc Moderat
Valor liquidatiu 13,3423 USD
08/07/2020
Rendibilitat (últims 12 mesos) 3,79 %
Inversió mínima 1 unit.
c v
Fons MORA USD BOND FUND FI B
Renda fixa
Perfil de risc Moderat
Valor liquidatiu 13,8682 USD
08/07/2020
Rendibilitat (últims 12 mesos) 4,31 %
Inversió mínima 100.000 USD
c v
Fons MORA USD BOND FUND FI C
Renda fixa
Perfil de risc Moderat
Valor liquidatiu 14,1997 USD
08/07/2020
Rendibilitat (últims 12 mesos) 4,62 %
Inversió mínima 250.000 USD
c v
Fons MORA EUROPE EQUITY FUND FI A
Renda Variable
Perfil de risc Agressiu
Valor liquidatiu 5,2139 EUR
08/07/2020
Rendibilitat (últims 12 mesos) -11,71 %
Inversió mínima 1 unit.
c v
Fons MORA EUROPE EQUITY FUND FI B
Renda Variable
Perfil de risc Agressiu
Valor liquidatiu 5,7734 EUR
08/07/2020
Rendibilitat (últims 12 mesos) -10,80 %
Inversió mínima 100.000 EUR
c v
Fons MORA HERITAGE FUND FI A
Renda Variable
Perfil de risc Creixement Alt
Valor liquidatiu 120,99 EUR
08/07/2020
Rendibilitat (últims 12 mesos) -9,45 %
Inversió mínima 1 unit.
c v
Fons MORA HERITAGE FUND FI B
Renda Variable
Perfil de risc Creixement Alt
Valor liquidatiu 131,138 EUR
08/07/2020
Rendibilitat (últims 12 mesos) -8,54 %
Inversió mínima 100.000 EUR
c v
Fons MORA HERITAGE FUND FI G
Renda Variable
Perfil de risc Creixement Alt
Valor liquidatiu 146,852 EUR
08/07/2020
Rendibilitat (últims 12 mesos) -7,25 %
Inversió mínima ----
c v
Fons MORA IBERIAN EQUITY FUND FI A
Renda Variable
Perfil de risc Agressiu
Valor liquidatiu 8,5286 EUR
08/07/2020
Rendibilitat (últims 12 mesos) -31,34 %
Inversió mínima 1 unit.
c v
Fons MORA IBERIAN EQUITY FUND FI B
Renda Variable
Perfil de risc Agressiu
Valor liquidatiu 9,1319 EUR
08/07/2020
Rendibilitat (últims 12 mesos) -30,65 %
Inversió mínima 100.000 EUR
c v
Perfil de risc Creixement Alt
Valor liquidatiu 16,0978 EUR
08/07/2020
Rendibilitat (últims 12 mesos) 2,29 %
Inversió mínima 1 unit.
c v
Perfil de risc Creixement Alt
Valor liquidatiu 17,1177 EUR
08/07/2020
Rendibilitat (últims 12 mesos) 2,91 %
Inversió mínima 100.000 EUR
c v
Perfil de risc Agressiu
Valor liquidatiu 742,467 JPY
08/07/2020
Rendibilitat (últims 12 mesos) -4,60 %
Inversió mínima 1 unit.
c v
Perfil de risc Agressiu
Valor liquidatiu 814,128 JPY
08/07/2020
Rendibilitat (últims 12 mesos) -3,64 %
Inversió mínima 12.000.000 JPY
c v
Fons MORA US EQUITY FUND FI A
Renda Variable
Perfil de risc Agressiu
Valor liquidatiu 23,1979 USD
08/07/2020
Rendibilitat (últims 12 mesos) 0,17 %
Inversió mínima 1 unit.
c v
Fons MORA US EQUITY FUND FI B
Renda Variable
Perfil de risc Agressiu
Valor liquidatiu 25,6666 USD
08/07/2020
Rendibilitat (últims 12 mesos) 1,18 %
Inversió mínima 105.000 USD
c v
Perfil de risc Moderat
Valor liquidatiu 9,8535 USD
08/07/2020
Rendibilitat (últims 12 mesos) -
Inversió mínima 1 unit.
c v
Perfil de risc Moderat
Valor liquidatiu 9,90281 USD
08/07/2020
Rendibilitat (últims 12 mesos) -
Inversió mínima 100.000 USD
c v
Fons MORA MULTI-ASSET FUND FI - GROWTH A
Actius Múltiples
Perfil de risc Creixement
Valor liquidatiu 9,0058 EUR
08/07/2020
Rendibilitat (últims 12 mesos) -6,63 %
Inversió mínima 1 unit.
c v
Fons MORA MULTI-ASSET FUND FI - GROWTH B
Actius Múltiples
Perfil de risc Creixement
Valor liquidatiu 9,1115 EUR
08/07/2020
Rendibilitat (últims 12 mesos) -6,39 %
Inversió mínima 100.000 EUR
c v
Fons MORA MULTI-ASSET FUND FI - GROWTH G
Actius Múltiples
Perfil de risc Creixement
Valor liquidatiu 9,6129 EUR
08/07/2020
Rendibilitat (últims 12 mesos) -5,30 %
Inversió mínima ----
c v
Fons MORA MULTI-ASSET FUND FI - INCOME A
Actius Múltiples
Perfil de risc Moderat
Valor liquidatiu 9,3493 EUR
08/07/2020
Rendibilitat (últims 12 mesos) -2,22 %
Inversió mínima 1 unit.
c v
Fons MORA MULTI-ASSET FUND FI - INCOME B
Actius Múltiples
Perfil de risc Moderat
Valor liquidatiu 9,4154 EUR
08/07/2020
Rendibilitat (últims 12 mesos) -2,07 %
Inversió mínima 100.000 EUR
c v
Fons MORA MULTI-ASSET FUND FI - INCOME G
Actius Múltiples
Perfil de risc Moderat
Valor liquidatiu 9,6133 EUR
08/07/2020
Rendibilitat (últims 12 mesos) -1,63 %
Inversió mínima ----
c v
Perfil de risc Moderat
Valor liquidatiu 8,9802 EUR
08/07/2020
Rendibilitat (últims 12 mesos) -5,29 %
Inversió mínima 1 unit.
c v
Perfil de risc Moderat
Valor liquidatiu 9,0851 EUR
08/07/2020
Rendibilitat (últims 12 mesos) -5,05 %
Inversió mínima 100.000 EUR
c v
Perfil de risc Moderat
Valor liquidatiu 9,4743 EUR
08/07/2020
Rendibilitat (últims 12 mesos) -4,19 %
Inversió mínima ----
c v
Perfil de risc Creixement
Valor liquidatiu 8,9725 EUR
08/07/2020
Rendibilitat (últims 12 mesos) -2,86 %
Inversió mínima 1 unit.
c v
Perfil de risc Creixement
Valor liquidatiu 9,209 EUR
08/07/2020
Rendibilitat (últims 12 mesos) -2,72 %
Inversió mínima 100.000 EUR
c v
Perfil de risc Agressiu
Valor liquidatiu 5.821,89 USD
08/07/2020
Rendibilitat (últims 12 mesos) 29,80 %
Inversió mínima 1 unit.
c v
Perfil de risc Agressiu
Valor liquidatiu 58.218,9 USD
08/07/2020
Rendibilitat (últims 12 mesos) 29,79 %
Inversió mínima ----
c v