Fons d'inversió

Troba un fons d'inversió per:

Categoria

Import a invertir

0,00 EUR
200.000,00 EUR

Perfil de risc

Molt Conservador
Especulatiu
Fons/Categoria
Perfil de risc
Valor liquidatiu
Rendibilitat
(últims 12 mesos)
Inversió mínima
Fons MORA MONEY MARKET PRIME USD FI C
Mercat Monetari
Perfil de risc Molt Conservador
Valor liquidatiu 126,611 USD
27/01/2020
Rendibilitat (últims 12 mesos) 1,97 %
Inversió mínima 1 unit.
c v
Fons MORA MONEY MARKET PRIME USD FI D
Mercat Monetari
Perfil de risc Molt Conservador
Valor liquidatiu 129,648 USD
27/01/2020
Rendibilitat (últims 12 mesos) 2,27 %
Inversió mínima 1 unit.
c v
Fons MORA EUR BOND FUND FI A
Renda fixa
Perfil de risc Moderat
Valor liquidatiu 11,7195 EUR
27/01/2020
Rendibilitat (últims 12 mesos) 4,75 %
Inversió mínima 1 unit.
c v
Fons MORA EUR BOND FUND FI B
Renda fixa
Perfil de risc Moderat
Valor liquidatiu 12,1372 EUR
27/01/2020
Rendibilitat (últims 12 mesos) 5,27 %
Inversió mínima 100.000 EUR
c v
Fons MORA EUR BOND FUND FI C
Renda fixa
Perfil de risc Moderat
Valor liquidatiu 12,409 EUR
27/01/2020
Rendibilitat (últims 12 mesos) 5,59 %
Inversió mínima 250.000 EUR
c v
Perfil de risc Conservador
Valor liquidatiu 118,869 EUR
27/01/2020
Rendibilitat (últims 12 mesos) -0,05 %
Inversió mínima 1 unit.
c v
Perfil de risc Conservador
Valor liquidatiu 122,831 EUR
27/01/2020
Rendibilitat (últims 12 mesos) 0,25 %
Inversió mínima 1 unit.
c v
Fons MORA USD BOND FUND FI A
Renda fixa
Perfil de risc Moderat
Valor liquidatiu 13,2242 USD
27/01/2020
Rendibilitat (últims 12 mesos) 7,38 %
Inversió mínima 1 unit.
c v
Fons MORA USD BOND FUND FI B
Renda fixa
Perfil de risc Moderat
Valor liquidatiu 13,7151 USD
27/01/2020
Rendibilitat (últims 12 mesos) 7,91 %
Inversió mínima 100.000 USD
c v
Fons MORA USD BOND FUND FI C
Renda fixa
Perfil de risc Moderat
Valor liquidatiu 14,0242 USD
27/01/2020
Rendibilitat (últims 12 mesos) 8,24 %
Inversió mínima 250.000 USD
c v
Fons MORA EUROPE EQUITY FUND FI A
Renda Variable
Perfil de risc Agressiu
Valor liquidatiu 6,0583 EUR
27/01/2020
Rendibilitat (últims 12 mesos) 14,23 %
Inversió mínima 1 unit.
c v
Fons MORA EUROPE EQUITY FUND FI B
Renda Variable
Perfil de risc Agressiu
Valor liquidatiu 6,6772 EUR
27/01/2020
Rendibilitat (últims 12 mesos) 15,38 %
Inversió mínima 100.000 EUR
c v
Fons MORA HERITAGE FUND FI A
Renda Variable
Perfil de risc Creixement Alt
Valor liquidatiu 137,953 EUR
27/01/2020
Rendibilitat (últims 12 mesos) 10,38 %
Inversió mínima 1 unit.
c v
Fons MORA HERITAGE FUND FI B
Renda Variable
Perfil de risc Creixement Alt
Valor liquidatiu 148,86 EUR
27/01/2020
Rendibilitat (últims 12 mesos) 11,49 %
Inversió mínima 100.000 EUR
c v
Fons MORA HERITAGE FUND FI G
Renda Variable
Perfil de risc Creixement Alt
Valor liquidatiu 165,661 EUR
27/01/2020
Rendibilitat (últims 12 mesos) 13,07 %
Inversió mínima ----
c v
Fons MORA IBERIAN EQUITY FUND FI A
Renda Variable
Perfil de risc Agressiu
Valor liquidatiu 11,9139 EUR
27/01/2020
Rendibilitat (últims 12 mesos) -13,11 %
Inversió mínima 1 unit.
c v
Fons MORA IBERIAN EQUITY FUND FI B
Renda Variable
Perfil de risc Agressiu
Valor liquidatiu 12,6998 EUR
27/01/2020
Rendibilitat (últims 12 mesos) -12,23 %
Inversió mínima 100.000 EUR
c v
Perfil de risc Creixement Alt
Valor liquidatiu 17,0619 EUR
27/01/2020
Rendibilitat (últims 12 mesos) 19,92 %
Inversió mínima 1 unit.
c v
Perfil de risc Creixement Alt
Valor liquidatiu 18,0928 EUR
27/01/2020
Rendibilitat (últims 12 mesos) 20,64 %
Inversió mínima 100.000 EUR
c v
Perfil de risc Agressiu
Valor liquidatiu 829,852 JPY
27/01/2020
Rendibilitat (últims 12 mesos) 7,85 %
Inversió mínima 1 unit.
c v
Perfil de risc Agressiu
Valor liquidatiu 905,815 JPY
27/01/2020
Rendibilitat (últims 12 mesos) 8,93 %
Inversió mínima 12.000.000 JPY
c v
Fons MORA US EQUITY FUND FI A
Renda Variable
Perfil de risc Agressiu
Valor liquidatiu 24,2897 USD
27/01/2020
Rendibilitat (últims 12 mesos) 12,28 %
Inversió mínima 1 unit.
c v
Fons MORA US EQUITY FUND FI B
Renda Variable
Perfil de risc Agressiu
Valor liquidatiu 26,7545 USD
27/01/2020
Rendibilitat (últims 12 mesos) 13,41 %
Inversió mínima 105.000 USD
c v
Perfil de risc Moderat
Valor liquidatiu 10,2191 USD
27/01/2020
Rendibilitat (últims 12 mesos) -
Inversió mínima 1 unit.
c v
Perfil de risc Moderat
Valor liquidatiu 10,2581 USD
27/01/2020
Rendibilitat (últims 12 mesos) -
Inversió mínima 100.000 USD
c v
Fons MORA MULTI-ASSET FUND FI - GROWTH A
Actius Múltiples
Perfil de risc Creixement
Valor liquidatiu 9,7934 EUR
27/01/2020
Rendibilitat (últims 12 mesos) 4,63 %
Inversió mínima 1 unit.
c v
Fons MORA MULTI-ASSET FUND FI - GROWTH B
Actius Múltiples
Perfil de risc Creixement
Valor liquidatiu 9,8973 EUR
27/01/2020
Rendibilitat (últims 12 mesos) 4,89 %
Inversió mínima 100.000 EUR
c v
Fons MORA MULTI-ASSET FUND FI - GROWTH G
Actius Múltiples
Perfil de risc Creixement
Valor liquidatiu 10,3877 EUR
27/01/2020
Rendibilitat (últims 12 mesos) 6,13 %
Inversió mínima ----
c v
Fons MORA MULTI-ASSET FUND FI - INCOME A
Actius Múltiples
Perfil de risc Moderat
Valor liquidatiu 9,6669 EUR
27/01/2020
Rendibilitat (últims 12 mesos) 2,00 %
Inversió mínima 1 unit.
c v
Fons MORA MULTI-ASSET FUND FI - INCOME B
Actius Múltiples
Perfil de risc Moderat
Valor liquidatiu 9,7294 EUR
27/01/2020
Rendibilitat (últims 12 mesos) 2,16 %
Inversió mínima 100.000 EUR
c v
Fons MORA MULTI-ASSET FUND FI - INCOME G
Actius Múltiples
Perfil de risc Moderat
Valor liquidatiu 9,914 EUR
27/01/2020
Rendibilitat (últims 12 mesos) 2,62 %
Inversió mínima ----
c v
Perfil de risc Moderat
Valor liquidatiu 9,582 EUR
27/01/2020
Rendibilitat (últims 12 mesos) 2,82 %
Inversió mínima 1 unit.
c v
Perfil de risc Moderat
Valor liquidatiu 9,6825 EUR
27/01/2020
Rendibilitat (últims 12 mesos) 3,08 %
Inversió mínima 100.000 EUR
c v
Perfil de risc Moderat
Valor liquidatiu 10,0567 EUR
27/01/2020
Rendibilitat (últims 12 mesos) 4,02 %
Inversió mínima ----
c v
Perfil de risc Creixement
Valor liquidatiu 9,1336 EUR
27/01/2020
Rendibilitat (últims 12 mesos) -1,31 %
Inversió mínima 1 unit.
c v
Perfil de risc Creixement
Valor liquidatiu 9,3689 EUR
27/01/2020
Rendibilitat (últims 12 mesos) -1,16 %
Inversió mínima 100.000 EUR
c v
Perfil de risc Agressiu
Valor liquidatiu 5.087,54 USD
27/01/2020
Rendibilitat (últims 12 mesos) 22,59 %
Inversió mínima 1 unit.
c v
Perfil de risc Agressiu
Valor liquidatiu 50.875,4 USD
27/01/2020
Rendibilitat (últims 12 mesos) 22,59 %
Inversió mínima ----
c v