MoraBanc traça un pla estratègic ESG amb 21 iniciatives

Es marquen tres línies estratègiques: governança, país i persones, amb accions concretes per activar ràpidament la transició cap a un model més sostenible

MoraBanc traça un pla estratègic ESG amb 21 iniciatives

MoraBanc ha posat en marxa una estratègia ESG (per ambiental, social i governança, en anglès) i un pla director en què es detallen els recursos i les accions que s’executaran per contribuir a la transformació de l’economia i de la societat cap a una gestió sostenible, una prioritat per a l’entitat que ja es va exposar en la presentació del pla estratègic fa uns mesos.

A nivell d’estructura, s’ha creat una àrea específica d’ESG i relacions institucionals que està dirigida per Mireia Maestre i que reporta a la direcció general. L’objectiu és que els valors ESG impregnin tota l’activitat de MoraBanc i tots els departaments, de manera transversal, en temes de funcionament intern i també de negoci, i ser a la vegada un agent de canvi que afavoreixi la sostenibilitat a nivell global. Per aconseguir els objectius, la direcció compta, a més, amb una experta en sostenibilitat, Jessica Reynoso que és la cap d’ESG, i amb un pressupost específic.

Seguint les millors pràctiques internacionals a nivell de sostenibilitat, MoraBanc aplicarà les accions en aquells reptes que més incidència tenen en l’activitat financera. Així, treballarà especialment en 7 dels 17 objectius de desenvolupament sostenible marcats per les Nacions Unides: Salut i Benestar (3), Educació de Qualitat (4), Igualtat de Gènere (5), Treball Digne i Creixement Econòmic (8), Ciutats i Comunitats Sostenibles (11), Acció Climàtica (13) i Aliança pels Objectius (17).

Mireia Maestre, directora d’ESG de MoraBanc apunta que “entenem que avançar cap a la consecució d’una gestió sostenible del planeta és una prioritat, i és urgent. Per això és moment d’actuar amb projectes concrets amb objectius definits que tinguin un impacte real i positiu en l’entorn.”

El pla ESG de MoraBanc inclou 21 iniciatives en els propers 3 anys, 10 de les quals s’executaran aquest 2023. Les accions es divideixen en tres grans eixos dins de l’estratègia amb 9 projectes centrats en l’àmbit de la governança, 5 en projectes de país, i 7 en el creixement de les persones.

Governança, país i persones, tres línies estratègiques

En l’àmbit de la governança responsable es treballa en un model de banca que no renúncia a ser líder en solvència, liquiditat i rendibilitat però que posa en valor els principis d’ètica empresarial i inversió responsable. La sostenibilitat queda integrada en l’estratègia de creixement, liderada per un Consell d’Administració alineat amb els estàndards més alts de governança, que a més integra objectius d’igualtat en la seva composició (s’ha marcat disposar d’un 30% de dones en els propers 5 anys). L’aprovació d’una política d’ESG, mesurar l’assoliment amb indicadors i reportar-los al consell d’Administració, transparència o la integració dels riscos ESG en la gestió de riscos de l’entitat, són algunes de les accions en curs.

A l’eix entitat de país s’inclouen accions per dinamitzar l’activitat econòmica dels territoris on és present MoraBanc impulsant-ne la transformació responsable. Per aconseguir-ho, s’ampliarà el càlcul de la petjada de carboni del grup als productes i serveis que comercialitza, amb uns objectius exigents de reducció (cap a Net Zero); s’alinearan les accions amb criteris de sostenibilitat; i acompanyarem el teixit empresarial cap a la transició de les seves activitats, entre d’altres. MoraBanc ja compta amb 15 productes amb temàtica ESG i en destaquem les targetes de dèbit i crèdit que redueixen el consum de plàstic en un 85% i les solidàries que donen suport a projectes transformadors del país; productes d’inversió amb objectius de sostenibilitat, socials i verds i productes de finançament específics amb condicions preferents per a finalitats socials i de transició a la sostenibilitat (hipoteca, préstec eco-cotxe, préstec per instal·lar plaques solars o millor l’aïllament tèrmic dels habitatges, etc.).

I en la tercera línia estratègica, creixement de les persones, MoraBanc treballa pel creixement, digitalització i excel·lència en l’experiència de la clientela, assentada sobre la gestió del talent, diversitat, la formació, el benestar i la transició de l’oferta de productes i serveis cap a les noves expectatives de la societat. L’entitat ja ha aprovat el seu pla d’igualtat i té mesures de conciliació laboral per a tota la plantilla (24 mesures). A més, es treballa per digitalitzar els processos; formacions específiques en sostenibilitat i igualtat a tota la plantilla (més de 400 persones).

Compromís al més alt nivell

Joan Maria Nin, president de MoraBanc

La incorporació dels criteris de sostenibilitat com a eix transversal i prioritari de la nostra gestió per acompanyar el creixement i les decisions del Grup, ens ha de situar com una entitat sòlida, impulsora i líder del desenvolupament sostenible al país

Lluís Alsina, conseller director general de MoraBanc

La nostra estratègia ESG farà més sostenible i responsable la nostra gestió i la dels nostres clients i clientes, aportant valor a l’entorn i les persones. A MoraBanc tenim molt present que cal ser un agent actiu per afrontar l’emergència climàtica i les demandes socials de les noves generacions

Per a més informació: www.morabanc.ad/sostenibilitat

 

Print Friendly, PDF & Email