MoraBanc renova les certificacions ISO de Qualitat i Medi Ambient

MoraBanc renova les certificacions ISO de Qualitat i Medi Ambient

El Grup MoraBanc ha renovat un any més les certificacions ISO 9001:2008 de qualitat i ISO 14001:2004 de medi ambient, acreditacions certificades per la prestigiosa auditora AENOR.

Com a novetat d’aquest any, l’auditoria de qualitat ha destacat el procés exigent de transformació de MoraBanc i la manera satisfactòria com el banc s’ha avançat als terminis per adaptar-se al nou escenari bancari, fruit de les noves regulacions i dels acords d’intercanvi automàtic d’informació.

També ha estat valorat de manera positiva el fet que, des de l’any passat, MoraBanc presenti la seva memòria seguint els principis de la Global Reporting Initiative (GRI), un criteri internacional compromès amb la transparència.

També es renova l’ISO de medi ambient

Juntament amb la certificació de Qualitat, MoraBanc ha renovat també l’ISO 14001:2004 de medi ambient, i l’auditora apunta que MoraBanc és una empresa que ha adoptat de manera total la responsabilitat social amb un enfocament que va més enllà de l’acompliment legal.

MoraBanc va rebre la primera acreditació ISO de qualitat l’any 1996 i de medi ambient, l’any 2000. El 2012 van assolir la certificació de medi ambient per primer cop la companyia d’assegurances MoraBanc Assegurances i la gestora de fons MoraBanc Asset Management. Unes certificacions que els auditors sempre han renovat destacant l’esforç del banc en aquests dos àmbits.

Print Friendly, PDF & Email