MoraBanc Assegurances col·labora amb l’Andorra Esport Clúster

MoraBanc Assegurances col·labora amb l’Andorra Esport Clúster

MoraBanc Assegurances i l’Andorra Esports Clúster han signat un acord de col·laboració per a impulsar projectes relacionats amb la promoció d’hàbits de vida saludables per millorar la qualitat de vida de les persones.

La col·laboració se centra en la iniciativa Andorra Saludable, un projecte impulsat per l’Andorra Esports Clúster, amb horitzó 2030, que pretén promoure la pràctica de l’exercici físic, l’alimentació i un enfoc emocional saludable. Aquest projecte està totalment alineat amb els objectius de l’Horitzó 23 del Govern d’Andorra en el marc de la salut, esport i benestar, i amb els ODS de Nacions Unides.

En una primera fase, la col·laboració quedarà focalitzada  en la integració i la divulgació de projectes que impulsin hàbits de vida saludables, perseguint l’objectiu de desenvolupar i potenciar hàbits i mesures que promoguin un estil de vida saludable, per tal que tots gaudim d’una millor qualitat de vida ara i durant el nostre envelliment.

MoraBanc Assegurances emmarca aquest conveni dins de la seva implicació per fer d’Andorra un país més sostenible a nivell de salut, amb una població que doni valor a l’alimentació equilibrada i a la pràctica de l’exercici físic, dos conceptes que té integrats dins de la seva oferta d’assegurances de salut amb l’aplicació BeHealthy. Per a Alfred Mer, director de MoraBanc Assegurances, “donem suport al clúster per avançar amb pas decidit cap a una millor qualitat de vida gràcies a hàbits més saludables, a nivell de grup.”

L’Andorra Esports Clúster és una entitat que treballa per posicionar Andorra com un referent mundial en els esports a la muntanya, incrementar la competitivitat de les empreses del sector esportiu amb compromís social i mediambiental, i  promoure la pràctica de l’exercici físic i el respecte per l’estil de vida saludable. Gemma Riu, Clúster Manager, considera que “aquesta primera iniciativa és clau per plantejar les accions de futur per promoure els estils de vida saludables”.

Print Friendly, PDF & Email