1r Estudi de maduresa digital de les empreses d’Andorra

1r Estudi de maduresa digital de les empreses d’Andorra

El 80% de les empreses d’Andorra estan en un estadi bàsic o inicial en el procés de transformació digital. És la conclusió del primer estudi que ha valorat la maduresa digital de les empreses d’Andorra, realitzat per MoraBanc, la consultora Iniced i la Cambra de Comerç, Serveis i Indústria. En base a respostes de 100 directius de companyies de més de 10 treballadors de diferents sectors, s’ha fet una fotografia de com afronta el teixit empresarial del país la transformació digital, dividint-la en quatre àmbits: visió i lideratge, equip humà, clients i negoci.

El primer concepte que analitza l’estudi és la visió i el lideratge que les empreses tenen respecte al món digital. Actualment només el 12% de les companyies tenen un full de ruta digital, el 34% tenen pensat abordar el tema en els propers mesos i un 54% no s’ho han plantejat. Majoritàriament, amb un 70%, la direcció general lidera la transformació digital, i respecte a l’equip humà, només un 18% de les empreses compten amb perfils amb formació especialitzada i experiència específica.

En l’era digital, gestionar bé l’experiència del client és un dels reptes principals. Segons l’estudi, les iniciatives més habituals són les relacionades amb l’omnicanalitat que han estat implantades per un 20% de les empreses consultades.  Els projectes relacionats amb el CRM en el món del màrqueting (18%) o la fidelització del client (13%) queden per darrere.

L’aplicació de solucions i eines digitals al negoci és la darrera part d’aquesta anàlisi i les respostes mostren que el 75% de les empreses d’Andorra no estan adoptant encara l’ús de les noves tecnologies que estan transformant el mercat. Les accions més habituals aplicades al negoci són la segmentació de bases de dades, que fan un 15% de les empreses, i l’ús de taulers de seguiment o mètriques de mesura en diferents àrees (10%). Un dels camps que destaca en els plans d’actuació és la implementació de marketplaces o e-commerces, un recurs que estan incorporant o han incorporat el 22% de les empreses.

En la presentació de l’estudi, Ignasi Martín, director d’Innovació Comercial i Banca Digital de MoraBanc, va destacar que “ens trobem en un estadi bàsic però el que suposa això és una enorme oportunitat de millorar les empreses i negocis d’Andorra gràcies a les possibilitats que ofereix la transformació digital. Tenim al nostre abast fer un salt qualitatiu i quantitatiu molt gran amb l’aplicació de les noves tecnologies.”

Per a Fernando Ramoneda, director general d’INICED “hem d’entendre que la transformació és un estat d’existència permanent. Va arribar fa temps i es quedarà de manera indefinida. Per tant s’ha de treballar de forma continuada per ser competitius en el S. XXI. Ja  estem donant servei a un nou tipus de consumidor, que ha canviat totalment els seus hàbits de consum, que està hiperconnectat a través de tot tipus de dispositius i que utilitza qualsevol canal indistintament per satisfer les seves necessitats de consum.”

Des de la Cambra de Comerç, Serveis i Indústria, el seu president Miquel Armengol ha celebrat l’estudi per “tenir un punt de partida d’on estem. La transformació digital és imparable i per ser un país de primer nivell empresarial i de serveis és necessària. Des de la Cambra ja fa temps que programem formacions i animem a tots els empresaris a estudiar com el món digital pot millorar el seu negoci.”

Print Friendly, PDF & Email