Els sistemes de protecció de dipòsits i inversions a Andorra

Els sistemes de protecció de dipòsits i inversions a Andorra

El passat mes d’octubre va entrar en vigor la Llei 20/2018, reguladora del Fons Andorrà de Garantia de Dipòsits (FAGADI) i del Sistema Andorrà de Garantia d’Inversions (SAGI).

Aquesta Llei comporta l’adaptació a la normativa comunitària del règim vigent del sistema de garantia de dipòsits i inversions a entitats bancàries andorranes, regulat per la Llei 1/2011, del 2 de febrer del 2011, que implantà els sistemes de protecció de dipòsits i inversions al sistema bancari andorrà.

La Llei 20/2018 permet l’homologació amb la Unió Europea pel que fa a la protecció dels titulars de dipòsits a les entitats bancàries del Principat d’Andorra i d’inversions a les entitats bancàries i a les entitats financeres d’inversió del Principat d’Andorra, fet que segurament repercutirà en un increment de la seguretat i la confiança en el sector.

1. Quins clients estan protegits?

La Llei defineix quins són els beneficiaris del FAGADI i del SAGI al seu article 3:

“Són beneficiaris del FAGADI els dipositants que són persones físiques i jurídiques, qualsevol que sigui la seva nacionalitat o el seu domicili, que mantinguin dipòsits a les entitats bancàries andorranes.”

Així mateix, “són beneficiaris del SAGI els inversors persones físiques i jurídiques, qualsevol que sigui la seva nacionalitat o domicili, que mantinguin inversions dipositades, administrades o en custòdia a les entitats bancàries o a les entitats financeres d’inversió andorranes.”

2. Quines inversions estan protegides? Fins a quin import?

El FAGADI protegeix els ròssecs als comptes corrents i els dipòsits. El SAGI protegeix pràcticament tota la resta d’inversions custodiades a les entitats bancàries.

La Llei fixa els límits de la protecció: en ambdós sistemes es manté el règim de cobertura de 100.000 euros per titular i per entitat.

Conèixer aquest límit és molt important, ja que, per exemple, en un compte corrent amb dos titulars, el límit màxim de 100.000 euros del FAGADI aplica a cada titular per separat. En aquest cas, llavors, la protecció total màxima podria ser de fins a 200.000 euros, 100.000 euros per a cada titular.

De la mateixa manera, un client amb 100.000 euros en dipòsits i 100.000 euros en altres inversions, tindria una protecció total màxima de 200.000 euros (100.000 euros del FAGADI i 100.000 euros del SAGI).

La Llei 20/2018 incorpora cobertures addicionals en casos excepcionals que incrementen la cobertura del FAGADI fins als 300.000 euros. Aquestes cobertures addicionals poden consultar-se a les pàgines web del FAGADI i del SAGI. 

Finalment, cal tenir en compte que la Llei indica al seu article 20 que “El límit màxim de cobertura del FAGADI per al conjunt dels beneficiaris no pot excedir els 200 milions d’euros (50 milions d’euros en el cas del SAGI).”

3. Quan entrarien en escena el FAGADI i el SAGI?

En el pitjor escenari, el FAGADI y el SAGI reemborsarien al client l’import dels seus dipòsits i inversions en supòsits d’impossible recuperació d’aquests per insolvència de l’entitat bancària que presta els serveis de dipòsit i d’administració i custòdia de valors, sempre tenint sempre en compte els límits esmentats al paràgraf anterior.

Afortunadament, aquest escenari sembla improbable atesa, la solvència general del sector bancari a Andorra, i de MoraBanc en particular, però tal i com s’ha comentat anteriorment, aquesta protecció ésfonamental a l’entorn bancari europeu.

4. I si vull ampliar la informació?

A MoraBanc donem compliment als requisits d’informació de la Llei, i posem a la teva disposició la informació requerida a la nostra pàgina web i a les nostres oficines.

Per ampliar la informació, et suggerim que visitis les pàgines web del FAGADI i del SAGI

Print Friendly, PDF & Email
SUBSCRIU-TE
  • No et perdis res

  • Tot allò que t’interessa del Blog de MoraBanc al teu correu electrònic.

  • M’interessen els articles de: