Qui són els intervinents en una assegurança de vida?

Qui són els intervinents en una assegurança de vida?

L’assegurança de vida és un contracte mitjançant el qual, a canvi de cobrar un preu de l’assegurança (denominat prima), l’entitat asseguradora indemnitzarà un capital, una renda o una altra prestació convinguda en cas d’esdeveniment del risc assegurat.

Abans de veure quins són els intervinents d’un contracte d’assegurança de vida, cal tenir clars els conceptes següents:

 • Pòlissa d’assegurança: és el document en què es formalitza el contracte d’assegurança. Conté un número de pòlissa que la identifica i conté el text que regula el contracte amb les condicions generals, les condicions particulars i, si escau, les condicions especials.
 • Capital assegurat: és la quantitat fixada en cadascuna de les cobertures cobertes per la pòlissa i constitueix el límit màxim d’indemnització a abonar per la companyia asseguradora en cas de produir-se l’esdeveniment assegurat (denominat sinistre o contingència), d’acord amb el compliment de certes condicions pactades en el contracte.
 • Prima de l’assegurança: és el preu pagat pel contractant de l’assegurança i que normalment va en funció del capital assegurat, l’edat, el sexe i les diferents cobertures cobertes.
 • Sinistre o contingència: fa referència a l’esdeveniment o esdeveniments previstos a la pòlissa (supervivència, mort, accident, malaltia, etc.) i dóna lloc al cobrament de la indemnització pactada en funció del compliment de les condicions del contracte.

En el contracte d’assegurança de vida participen les figures següents:

 1. L’assegurador. És la companyia d’assegurances que abonarà a la persona assegurada una quantitat de diners en cas d’esdeveniment del risc cobert a les condicions pactades al contracte a canvi d’una prima.
 2. El prenedor. És la persona física o jurídica que contracta l’assegurança i paga la prima.
 3. L’assegurat. És la persona el risc de la qual està cobert pel contracte d’assegurança. L’assegurat sol coincidir amb el prenedor en cas d’una economia domèstica. En el cas d’una empresa, el prenedor és normalment l’empresa i l’assegurat és el treballador.
 4. El beneficiari. És la persona o empresa que té dret al cobrament del capital, renda o prestació convinguda en el contracte. El beneficiari podria ser l’assegurat mateix, la seva parella, els seus fills o una altra persona que designi el prenedor o l’assegurat.

A MoraBanc disposem de Vida, una assegurança de vida flexible i adaptable a totes les necessitats, amb cobertures de vida, invalidesa, accidents, defunció, malalties greus o de salut, amb una àmplia oferta de cobertures complementàries de la CASS i de baixa laboral per mantenir el nivell de protecció que desitges per a tu i per als teus.

MoraBanc t’aporta solucions a mida i amb total garantia. Informa-te’n a través del teu gestor personal i sol·licita ja un pressupost sense compromís.

Print Friendly, PDF & Email
SUBSCRIU-TE
 • No et perdis res

 • Tot allò que t’interessa del Blog de MoraBanc al teu correu electrònic.

 • M’interessen els articles de:
 • Mora Banc Grup, SA, amb domicili a l’Av. Meritxell número 96, AD500 Andorra la Vella, és el responsable del tractament de les dades personals contingudes en el present formulari amb la finalitat d’atendre la vostra sol·licitud. En qualsevol moment podreu accedir, rectificar, suprimir, limitar, oposar-vos, demanar la portabilitat i retirar el vostre consentiment a través de l’adreça electrònica següent: protecciodedades@morabanc.ad. Per a més informació sobre el tractament de les dades de caràcter personal per part de Mora Banc Grup, SA consulteu la Política de privacitat web.