Què és el codi IBAN?

Què és el codi IBAN?

El número de compte bancari internacional

IBAN és la sigla en anglès d’Internacional Bank Account Number i serveix per identificar un compte bancari a escala internacional. 

Amb la constitució de la Zona Única de Pagaments en Euros (SEPA) es va establir la norma d’utilització de l’IBAN per a les domiciliacions de rebuts i transferències intracomunitàries, de manera que les entitats financeres poguessin automatitzar fàcilment els pagaments entre bancs de la Unió Europea.

Abans d’aquesta normativa, els pagaments internacionals a la Unió Europea eren més complexos i requerien moltes dades per realitzar-se, atès que els sistemes d’identificació de comptes eren d’àmbit internacional i això dificultava el fet d’identificar en quin país estava obert un compte si no es comptava amb més informació.

Andorra i l’adopció de l’IBAN

A Andorra passava el mateix. Cap a mitjan 2003, l’Agrupació de Bancs Andorrans (ABA) va decidir implementar aquesta normativa per a la identificació dels comptes de les entitats financeres nacionals.

En adoptar aquest estàndard s’agiliten els processos de pagament, s’eviten errades, tractaments manuals, demores i, per tant, despeses de tramitació innecessàries.

Composició del codi IBAN

Com que cada país tenia originalment comptes bancaris diferents, l’IBAN pot variar en longitud fins a un màxim de 34 caràcters, i pot contenir caràcters alfanumèrics. Així, per exemple, el d’Espanya té 24 caràcters, el de França 27 i el d’Alemanya en té 22.

El codi IBAN dels bancs andorrans és un codi format per 24 caràcters:

ADCC EEEE OOOO NNNN NNNN NNNN

 • 4 caràcters inicials que indiquen el codi del país (2 dígits) + codi de control (2 dígits): ADCC
  En què

AD és el codi de país per a Andorra (en el cas d’Espanya és ES i FR en el cas de França).

CC és un codi de control calculat sobre el número de compte.

 • Número de compte: 20 caràcters que identifiquen el compte. EEEE OOOO NNNN NNNN NNNN
  En què

EEEE és el codi de l’entitat financera.

OOOO és el codi de l’oficina o sucursal.

NNNN NNNN NNNN és el número de compte.

L’IBAN dels comptes de MoraBanc

Veiem tot seguit dos exemples de codi IBAN complet d’un compte del Grup MoraBanc:

AD71 0004 0039 0001 2345 6014

AD74 0007 0061 0000 1234 5054

En aquest exemple podem comprovar que tenim dos codis d’entitat financera: el 0004 i el 0007. El primer correspon als comptes de MoraBanc SAU i el segon (0007) als comptes  de MoraBanc Grup SA, les dues entitats bancàries de MoraBanc.

El 0039 i el 0061 corresponen al codi d’identificació de les oficines de MoraBanc (Encamp i Ordino respectivament en el cas d’aquest exemple).

Els dotze números següents corresponen al número de compte a MoraBanc, en què:

 • els primers zeros completen els 20 caràcters d’identificació del número de compte a escala internacional.
 • 123456 i 012345 respectivament correspondrien als números del teu compte bancari.
 • 01 i 05 signifiquen la modalitat de compte (compte corrent i estalvi respectivament).
 • i el número 4 al final de cada exemple equival al dígit de control del teu compte a MoraBanc.

On puc veure quin és el meu IBAN de MoraBanc?

Pots trobar el teu IBAN a:

 • Els justificants i la correspondència dels teus comptes.
 • Al teu talonari de xecs.
 • A la Banca Online.
 • A la targeta d’identificació bancària que pots obtenir a qualsevol oficina.

I recorda que, quan hagis de fer una transferència a un banc andorrà o estranger, necessites el codi de compte IBAN de la persona a la qual hagis de fer la transferència.

Si vols domiciliar un rebut de llum, aigua o electricitat a MoraBanc, l’empresa de serveis et sol·licitarà sempre el teu codi de compte IBAN.

Print Friendly, PDF & Email
SUBSCRIU-TE
 • No et perdis res

 • Tot allò que t’interessa del Blog de MoraBanc al teu correu electrònic.

 • M’interessen els articles de: